Chính sách bảo mật cho trang Course of Noha:

Thông tin chúng tôi thu thập là gì?
Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi và thu thập dữ liệu khi bạn tham gia vào diễn đàn bằng cách đọc, viết và đánh giá nội dung được chia sẻ ở đây.

Khi đăng ký trên trang web của chúng tôi, bạn có thể bị yêu cầu nhập tên và địa chỉ email của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần đăng ký. Địa chỉ email của bạn sẽ được xác minh bằng một email chứa liên kết duy nhất. Nếu bạn truy cập vào liên kết đó, chúng tôi biết rằng bạn kiểm soát địa chỉ email đó.

Thông tin của bạn được sử dụng vào mục đích gì?
Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong những cách sau đây:

Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn — thông tin của bạn giúp chúng tôi phản hồi tốt hơn đối với nhu cầu cá nhân của bạn.
Cải thiện trang web của chúng tôi — chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn.
Cải thiện dịch vụ khách hàng — thông tin của bạn giúp chúng tôi phản hồi một cách hiệu quả hơn đối với yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn.
Gửi email định kỳ — Địa chỉ email mà bạn cung cấp có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin, thông báo mà bạn yêu cầu về các thay đổi về các chủ đề hoặc phản hồi đối với tên người dùng của bạn, trả lời các yêu cầu hoặc câu hỏi khác.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?
Chúng tôi triển khai một loạt biện pháp bảo mật để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn khi bạn nhập, gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của mình.

Chúng tôi có sử dụng cookies không?
Có. Cookies là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó chuyển tới ổ đĩa cứng của máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép). Những cookie này cho phép trang web nhận ra trình duyệt của bạn và, nếu bạn có tài khoản đăng ký, kết nối nó với tài khoản đăng ký của bạn.
Chúng tôi sử dụng cookies để hiểu và lưu các sở thích của bạn cho các lần truy cập sau và tạo dữ liệu tổng hợp về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm và công cụ trang web tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi hiểu rõ hơn về khách truy cập trang web của chúng tôi. Những nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng thông tin được thu thập từ chúng tôi trừ khi giúp chúng tôi tiến hành và cải thiện kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi có tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba không?
Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển thông tin cá nhân xác định của bạn cho bên thứ ba. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy nào hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web của chúng tôi, thực hiện kinh doanh của chúng tôi hoặc phục vụ bạn, miễn là những bên thứ ba đó đồng ý giữ thông tin này bí mật. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc người khác. Tuy nhiên, thông tin không xác định cá nhân về khách truy cập có thể được cung cấp cho các bên thứ ba để sử dụng cho mục đích tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích khác.

Chính sách Bảo mật trực tuyến chỉ áp dụng trực tuyến
Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập qua trang web của chúng tôi và không áp dụng cho thông tin được thu thập ngoại tuyến.

Sự đồng ý của bạn
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật trang web của chúng tôi.

Thay đổi về Chính sách Bảo mật của chúng tôi
Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng thông báo về những thay đổi đó trên trang này.