Sự cho phép sử dụng diễn đàn:
Noha Smart cho phép bạn sử dụng diễn đàn dưới điều kiện của các điều khoản này. Tất cả người dùng cần đồng ý với các điều khoản này để sử dụng diễn đàn.

Điều kiện sử dụng diễn đàn:
Bạn phải từ 16 tuổi trở lên. Nếu Noha Smart liên hệ trực tiếp với bạn để thông báo bạn không được sử dụng diễn đàn, bạn không được sử dụng nữa. Bạn phải sử dụng diễn đàn tuân thủ các tiêu chuẩn sử dụng và nội dung chấp nhận được.

Tiêu chuẩn sử dụng và nội dung chấp nhận được:
Không vi phạm pháp luật khi sử dụng diễn đàn.
Không sử dụng tài khoản của người khác mà không có sự cho phép cụ thể.
Không mua bán hoặc giao dịch bằng tên người dùng hoặc nhận dạng duy nhất khác trên diễn đàn.
Không gửi quảng cáo, thư xích, hoặc yêu cầu qua diễn đàn.
Không tự động truy cập diễn đàn hoặc giám sát diễn đàn mà không phải là trình duyệt web.
Không sử dụng diễn đàn để gửi email đến các danh sách phân phối, newsgroup hoặc alias thư nhóm.
Không gian dối rằng bạn có liên kết hoặc được Noha Smart chấp thuận.
Không tạo liên kết đến hình ảnh hoặc nội dung không phải là văn bản trên diễn đàn từ các trang web khác.
Không loại bỏ các dấu hiệu chủ sở hữu từ các tài liệu bạn tải xuống từ diễn đàn.
Không hiển thị bất kỳ phần nào của diễn đàn trên các trang web khác.
Không vô hiệu hóa, tránh hoặc circumvent bất kỳ hạn chế truy cập hoặc bảo mật của diễn đàn.
Không gây quá tải hạ tầng của diễn đàn với một lượng yêu cầu không hợp lý hoặc yêu cầu thiết kế để tạo ra gánh nặng không hợp lý đối với hệ thống thông tin dưới cơ sở dữ liệu của diễn đàn.
Không giả mạo người khác qua diễn đàn.
Không khuyến khích hoặc giúp đỡ ai đó vi phạm các điều khoản này.

Tiêu chuẩn nội dung:
Không gửi nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm hoặc gây hại cho người khác.
Không gửi nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, vi phạm quyền riêng tư của người khác hoặc vi phạm các thỏa thuận mà bạn đã có với người khác.
Không gửi nội dung chứa mã độc, chẳng hạn như vi rút máy tính hoặc phần mềm gián điệp.
Không gửi nội dung chỉ để đặt chỗ, giữ địa chỉ cụ thể, tên người dùng hoặc nhận dạng duy nhất khác.
Không tiết lộ thông tin không có quyền tiết lộ, chẳng hạn như thông tin bí mật hoặc cá nhân của người khác.

Tài khoản của bạn:
Bạn phải tạo và đăng nhập vào một tài khoản để sử dụng một số tính năng của diễn đàn.
Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho mọi hành động được thực hiện bằng tài khoản của bạn, dù có được cho phép bởi bạn hay không.
Bạn đồng ý thông báo ngay cho Noha Smart nếu bạn nghi ngờ tài khoản của bạn đã bị xâm phạm.

Nội dung của bạn:
Các nội dung bạn gửi cho diễn đàn thuộc sở hữu của bạn, và bạn quyết định quyền cho phép của người khác sử dụng nội dung đó.
Tuy nhiên, bạn cấp phép cho Noha Smart sử dụng nội dung bạn gửi cho diễn đàn và có quyền sao chép, xuất bản và phân tích nội dung đó.
Quyền cấp phép của Noha Smart sẽ kết thúc khi nội dung bạn gửi bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống của Noha Smart.

Miễn trừ trách nhiệm:
Bạn chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng diễn đàn và nội dung trên diễn đàn. Noha Smart cung cấp diễn đàn “như đã có”, không có bất kỳ bảo đảm nào.
Diễn đàn có thể liên kết và tích hợp với các diễn đàn và dịch vụ do người khác điều hành. Noha Smart không đảm bảo về các dịch vụ của người khác hoặc nội dung mà họ cung cấp.