5: Chia sẻ tài nguyên trong mạng gia đình

[nghe phần đầu tại đây] Mạng máy tính gia đình cho phép chia sẻ dữ liệu, máy in và thiết bị lưu trữ giữa các máy tính và thiết bị trong mạng. Dưới đây là một số khía cạnh cơ bản trong việc chia sẻ tài nguyên trong mạng máy tính gia đình:
bai5

5.1 Chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính

Mạng máy tính gia đình cho phép bạn chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính trong mạng, giúp các thành viên trong gia đình truy cập và trao đổi tập tin và thư mục dễ dàng. Dưới đây là một số phương pháp để chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính:

  • Shared Folders (Thư mục chia sẻ): Bạn có thể tạo thư mục chia sẻ trên một máy tính trong mạng và chia sẻ nó với các máy tính khác. Điều này cho phép các thành viên trong gia đình truy cập và trao đổi tập tin trong thư mục chia sẻ thông qua mạng.
  • Network Attached Storage (NAS): Thiết bị NAS là một giải pháp lưu trữ mạng độc lập, cho phép bạn lưu trữ dữ liệu và chia sẻ nó giữa các máy tính trong mạng. NAS thường được kết nối với router hoặc switch và có khả năng truy cập từ xa, giúp bạn truy cập dữ liệu từ bất kỳ đâu.
  • Cloud Storage (Lưu trữ đám mây): Sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, Dropbox hoặc OneDrive để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Bạn có thể tải lên tập tin lên dịch vụ đám mây và chia sẻ chúng với các thành viên khác trong gia đình.

5.2 Chia sẻ máy in và thiết bị lưu trữ

Mạng máy tính gia đình cũng cho phép chia sẻ máy in và thiết bị lưu trữ giữa các máy tính trong mạng. Dưới đây là một số phương pháp để chia sẻ máy in và thiết bị lưu trữ:

  • Chia sẻ máy in: Nếu bạn có một máy in được kết nối với một máy tính trong mạng, bạn có thể chia sẻ nó để các máy tính khác có thể in từ xa. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và giúp các thành viên trong gia đình tiện lợi khi muốn in tài liệu từ máy tính của mình.
  • Network Attached Storage (NAS): Đã đề cập ở phần trước, NAS không chỉ cho phép lưu trữ dữ liệu mà còn cung cấp khả năng chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính trong mạng. Bạn có thể lưu trữ các tập tin và thư mục trên NAS và truy cập chúng từ bất kỳ máy tính nào trong mạng.

[nghe phần sau tại đây] 5.3 Chia sẻ tập tin qua mạng

Mạng máy tính gia đình cũng cho phép chia sẻ tập tin qua mạng, giúp các thành viên trong gia đình truy cập và tải xuống tập tin từ các máy tính khác trong mạng. Dưới đây là một số phương pháp để chia sẻ tập tin qua mạng:

  • Shared Folders (Thư mục chia sẻ): Như đã đề cập ở phần trước, bạn có thể tạo thư mục chia sẻ trên một máy tính và cho phép các máy tính khác trong mạng truy cập và tải xuống tập tin từ thư mục đó.
  • FTP (File Transfer Protocol): Sử dụng giao thức FTP, bạn có thể thiết lập một máy chủ FTP để chia sẻ tập tin qua mạng. Các thành viên trong gia đình có thể truy cập vào máy chủ FTP và tải xuống hoặc tải lên tập tin từ xa.
  • Dịch vụ lưu trữ đám mây: Đã đề cập ở phần trước, các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Dropbox cho phép bạn tải lên và chia sẻ tập tin với các thành viên khác trong gia đình. Bạn có thể tạo các thư mục chia sẻ và mời các thành viên khác tham gia vào để truy cập và tải xuống tập tin.