Các Dạng Tấn Công Có Thể Triển Khai Khi Sử Dụng Chung Mạng Wireless

Phần 5: Các Dạng Tấn Công Có Thể Triển Khai Khi Sử Dụng Chung Mạng Wireless

Mạng Wireless có thể trở thành mục tiêu của nhiều loại tấn công mạng khác nhau, đặc biệt khi nhiều người dùng chia sẻ cùng một mạng. Hiểu biết về các dạng tấn công này giúp người dùng và quản trị viên mạng phòng ngừa và bảo vệ mạng một cách hiệu quả hơn.

5.1 Eavesdropping (Nghe lén)

 • Mô tả: Kẻ tấn công “nghe lén” lưu lượng truy cập mạng để thu thập dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, thông tin tài khoản.
 • Phòng ngừa: Sử dụng mã hóa mạnh (WPA2/WPA3) và tránh gửi thông tin nhạy cảm qua mạng không được bảo vệ.

5.2 Man-in-the-Middle Attacks (MITM)

 • Mô tả: Kẻ tấn công đặt mình giữa người dùng và điểm truy cập để thu thập hoặc thay đổi dữ liệu truyền giữa hai bên mà không bị phát hiện.
 • Phòng ngừa: Sử dụng VPN, chứng chỉ SSL/TLS cho các kết nối, và kiểm tra tính xác thực của điểm truy cập.

5.3 Evil Twin Attacks

 • Mô tả: Tạo một điểm truy cập giả mạo với tên SSID giống hệt một mạng WiFi hợp pháp để lừa đảo người dùng kết nối vào đó.
 • Phòng ngừa: Luôn kiểm tra địa chỉ MAC của điểm truy cập, sử dụng các phương pháp xác thực bổ sung như VPN.

5.4 Packet Sniffing

 • Mô tả: Thu thập các gói tin được gửi qua mạng để phân tích và thu thập thông tin.
 • Phòng ngừa: Mã hóa toàn bộ lưu lượng mạng và sử dụng các kết nối an toàn như HTTPS.

5.5 Wireless Jamming (Gây nhiễu)

 • Mô tả: Gửi tín hiệu gây nhiễu tới một kênh hoặc tần số cụ thể để làm gián đoạn hoạt động của mạng WiFi.
 • Phòng ngừa: Sử dụng phần cứng phát hiện gây nhiễu, thay đổi kênh phát sóng.

5.6 Rogue Access Points

 • Mô tả: Cài đặt điểm truy cập không dây không được ủy quyền trong mạng để thu thập dữ liệu hoặc làm cổng truy cập cho các hoạt động độc hại khác.
 • Phòng ngừa: Thực hiện kiểm kê và quản lý tài sản mạng, sử dụng các giải pháp bảo mật mạng để phát hiện và quản lý điểm truy cập.

5.7 WiFi Phishing

 • Mô tả: Sử dụng điểm truy cập giả mạo hoặc trang web giả mạo để lừa đảo người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin đăng nhập.
 • Phòng ngừa: Đào tạo người dùng nhận biết và tránh các cuộc tấn công phishing, sử dụng các công cụ bảo mật như phần mềm chống malware và firewall.

Kết luận

Mạng WiFi, mặc dù tiện lợi và phổ biến, nhưng cũng đối mặt với nhiều loại tấn công mạng. Việc nhận diện và hiểu rõ về các dạng tấn công này là bước đầu tiên trong việc xây dựng một chiến lược bảo mật mạng hiệu quả. Bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa, cùng với việc cập nhật và duy trì các biện pháp bảo mật, tổ chức và cá nhân có thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.