Chủ đề Linux Ubuntu cơ bản - Miễn Phí

Các bạn vui lòng xem tài liệu Chủ đề Linux Ubuntu cơ bản tại đây. Mục lục bao gồm:

Bài học 0 : Cài đặt Ubuntu 20 trên máy ảo VMware
Bài học 1 : Các lệnh cơ bản và thủ thuật khi gõ lệnh trong Linux
Bài học 2 : Các thao tác tạo, xóa, copy, move, đổi tên file và thư mục
Bài học 3 : Cài bộ gõ Tiếng Việt và trình soạn thảo văn bản
Bài học 4 : Tìm hiểu về User và Group
Bài học 5 : Các lệnh find, grep và phân quyền
Bài học 6 : Tìm hiểu lập trình Shell script
Bài học 7 : Cài đặt, gỡ các gói ứng dụng với apt, snap
Bài học 8 : Nén, giải nén, gom, bung file và thư mục
Bài học 9 : Kết nối truy cập từ xa Ubuntu trên Windows