CryptPad ứng dụng web giúp người dùng làm việc cùng nhau trực tuyến, chia sẻ và lưu trữ các tài liệu bảo mật riêng tư

CryptPad là một ứng dụng web mã nguồn mở giúp người dùng làm việc cùng nhau trực tuyến, chia sẻ và lưu trữ các tài liệu và dữ liệu một cách bảo mật và riêng tư. Ứng dụng này nổi tiếng với việc đặc biệt chú trọng vào tính bảo mật và đảm bảo rằng dữ liệu của bạn không bị tiết lộ cho bất kỳ ai, bao gồm cả những người điều hành của dịch vụ.

Dưới đây là một số điểm nổi bật về CryptPad:

 1. Bảo mật và mã hóa: CryptPad sử dụng mã hóa client-side để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn không thể bị đọc bởi bất kỳ ai ngoại trừ bạn. Thậm chí cả các nhà phát triển của CryptPad cũng không có quyền truy cập vào nội dung của bạn.
 2. Ứng dụng nhiều loại: CryptPad cung cấp nhiều loại ứng dụng cho việc lưu trữ và làm việc với dữ liệu, bao gồm văn bản, bảng tính, slide, hình ảnh, mã nguồn và nhiều loại khác. Điều này giúp bạn có thể làm việc với nhiều loại tài liệu khác nhau.
 3. Chia sẻ an toàn: Bạn có thể chia sẻ tài liệu với người khác và quản lý quyền truy cập của họ dựa trên các quyền hạn cụ thể như chỉ đọc hoặc chỉnh sửa.
 4. Phiên bản trực tuyến: CryptPad hoạt động trực tuyến, nghĩa là bạn không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào lên máy tính của mình để sử dụng nó. Bạn chỉ cần truy cập trang web của CryptPad và bắt đầu làm việc.

CryptPad là một lựa chọn tốt cho những người quan tâm đến tính bảo mật và riêng tư của dữ liệu trực tuyến và cần một nền tảng để làm việc cùng nhau trực tuyến mà không cần phải lo lắng về việc dữ liệu của họ bị xâm nhập.

hướng dẫn cài đặt CryptPad trên Ubuntu bằng cách sử dụng Docker container. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Docker trên máy tính của mình trước khi bắt đầu.

Bước 1: Cài đặt Docker

Nếu bạn chưa có Docker, bạn có thể cài đặt nó bằng các bước sau:

 1. Cập nhật danh sách gói và cài đặt các gói cần thiết:

sqlCopy code

sudo apt update
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
 1. Thêm kho lưu trữ Docker chính thức vào hệ thống:

bashCopy code

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
 1. Thêm kho lưu trữ Docker vào danh sách nguồn APT:

bashCopy code

echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
 1. Cài đặt Docker:

luaCopy code

sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
 1. Kiểm tra xem Docker đã cài đặt thành công chưa bằng lệnh sau:

cssCopy code

sudo docker --version

Bước 2: Cài đặt CryptPad bằng Docker

 1. Tạo một thư mục để lưu trữ tệp cấu hình CryptPad của bạn:

bashCopy code

mkdir -p /opt/cryptpad
 1. Tải image Docker của CryptPad về máy tính của bạn:

bashCopy code

sudo docker pull xwiki/cryptpad
 1. Tạo một container CryptPad với các tùy chọn cài đặt cụ thể:

bashCopy code

sudo docker run -d --name=cryptpad \
  -p 3000:3000 \
  -v /opt/cryptpad:/etc/cryptpad \
  -e DOMAIN=localhost:3000 \
  xwiki/cryptpad

Trong ví dụ này, CryptPad được chạy trên cổng 3000 và lưu trữ cấu hình trong thư mục /opt/cryptpad. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn này theo nhu cầu của bạn.

Bước 3: Truy cập CryptPad

Bây giờ bạn có thể truy cập CryptPad bằng trình duyệt web tại http://localhost:3000. Nếu bạn đã chọn cổng khác, hãy thay đổi URL tương ứng.

Lưu ý rằng đây là một ví dụ cài đặt đơn giản. Trong môi trường thực tế, bạn nên cấu hình một tên miền thay vì localhost, sử dụng SSL cho tính bảo mật hơn, và quản lý cơ sở dữ liệu và cấu hình nâng cao hơn.

Hãy tuân thủ tài liệu hướng dẫn chính thức của CryptPad để tùy chỉnh và cấu hình hệ thống theo nhu cầu của bạn: Installation — CryptPad 5.4 documentation

hướng dẫn cơ bản về cách cấu hình CryptPad sau khi bạn đã cài đặt nó bằng Docker trên Ubuntu. Các bước sau đây giúp bạn thiết lập một cài đặt cơ bản. Vui lòng kiểm tra tài liệu chính thức của CryptPad để biết cấu hình và quản lý nâng cao hơn.

Bước 1: Truy cập giao diện quản trị

 1. Mở trình duyệt web và truy cập vào giao diện quản trị của CryptPad bằng cách sử dụng URL: http://localhost:3000/admin.Lưu ý: Nếu bạn đã cấu hình một tên miền khác hoặc cổng khác, thay đổi URL tương ứng.
 2. Bạn sẽ cần nhập mật khẩu quản trị để tiếp tục. Mật khẩu mặc định là adminpass. Để thay đổi mật khẩu, bạn có thể chỉnh sửa tệp cấu hình hoặc sử dụng các tùy chọn môi trường Docker.

Bước 2: Cấu hình thông tin máy chủ SMTP (tùy chọn)

CryptPad có thể gửi email xác thực và thông báo qua máy chủ SMTP. Để cấu hình máy chủ SMTP, làm theo các bước sau:

 1. Trong giao diện quản trị, chọn “Email” từ menu bên trái.
 2. Nhập các thông tin cấu hình máy chủ SMTP của bạn, bao gồm địa chỉ máy chủ, cổng, tên người dùng, và mật khẩu.
 3. Sau khi cấu hình xong, bạn có thể thử nghiệm máy chủ SMTP để đảm bảo rằng nó hoạt động bằng cách nhấp vào “Test SMTP” và kiểm tra hộp thư đến của bạn.

Bước 3: Cấu hình tùy chỉnh và bảo mật (tùy chọn)

CryptPad cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình và cài đặt bảo mật. Bạn có thể điều chỉnh chúng dựa trên nhu cầu của bạn. Dưới đây là một số tùy chọn quan trọng:

 • Cài đặt tên miền: Nếu bạn muốn sử dụng một tên miền thay vì localhost, bạn cần cấu hình DNS và cài đặt tên miền trong cấu hình CryptPad.
 • Cài đặt SSL: Để bảo vệ dữ liệu truyền tải, bạn nên cài đặt SSL. Sử dụng LetsEncrypt hoặc chứng chỉ SSL của bạn.
 • Quản lý người dùng: Bạn có thể quản lý người dùng và nhóm người dùng thông qua giao diện quản trị.
 • Cấu hình bảo mật: CryptPad cung cấp nhiều tùy chọn bảo mật để kiểm soát quyền truy cập và tính riêng tư.
 • Sao lưu và khôi phục: Hãy đảm bảo bạn thực hiện việc sao lưu dữ liệu thường xuyên và biết cách khôi phục dữ liệu trong trường hợp cần thiết.

Lưu ý rằng cấu hình cụ thể của bạn có thể thay đổi dựa trên nhu cầu và tài liệu cụ thể của CryptPad. Hãy luôn theo dõi tài liệu chính thức và hướng dẫn cài đặt để có cái nhìn toàn diện hơn về cách tùy chỉnh và quản lý CryptPad của bạn.

hướng dẫn sử dụng cơ bản cho CryptPad sau khi bạn đã cài đặt và cấu hình nó trên Ubuntu bằng Docker. Hãy tìm hiểu cách tạo, chia sẻ và làm việc với tài liệu trên CryptPad.

Bước 1: Đăng nhập và Tạo Tài liệu

 1. Truy cập vào giao diện CryptPad bằng cách sử dụng URL http://localhost:3000 hoặc URL tùy chỉnh bạn đã cấu hình.
 2. Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản nếu bạn chưa có một tài khoản CryptPad. Bạn cần tạo tên người dùng và mật khẩu.
 3. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy giao diện chính của CryptPad. Để tạo tài liệu mới, chọn “New Pad” từ thanh công cụ ở phía trên.
 4. Chọn loại tài liệu bạn muốn tạo, ví dụ: “Rich Text Document” để tạo văn bản.

Bước 2: Làm Việc với Tài Liệu

 1. Trong tài liệu mới, bạn có thể viết, chỉnh sửa và định dạng nó giống như bạn làm trên một ứng dụng văn bản trực tuyến khác.
 2. Để chia sẻ tài liệu với người khác, nhấp vào biểu tượng “Share” ở góc trên bên phải và nhập địa chỉ email hoặc liên kết chia sẻ của người mà bạn muốn chia sẻ.
 3. Bạn có thể xem và quản lý danh sách tài liệu của mình bằng cách chọn biểu tượng “My Documents” từ menu trang chủ.

Bước 3: Bảo Mật và Quản lý

 1. CryptPad cho phép bạn cấu hình tính riêng tư của tài liệu. Bạn có thể chọn ai có quyền xem, chỉnh sửa hoặc thậm chí có thể truy cập tài liệu của bạn. Điều này được thực hiện bằng cách nhấp vào biểu tượng “Share” và tùy chỉnh quyền truy cập.
 2. Bạn cũng có thể tạo mật khẩu bảo vệ cho tài liệu để chỉ cho phép người dùng có mật khẩu mới truy cập.
 3. Để đổi mật khẩu hoặc cài đặt bảo mật khác, hãy nhấp vào biểu tượng “Settings” trong tài liệu.

Bước 4: Làm Việc Đồng Thời (Collaboration)

 1. CryptPad cho phép nhiều người làm việc trên cùng một tài liệu cùng một lúc. Bạn có thể chia sẻ tài liệu với người khác và thấy các thay đổi của họ ngay lập tức.
 2. Để làm việc đồng thời, chia sẻ tài liệu và mời người khác tham gia bằng cách nhập địa chỉ email của họ. Họ sẽ nhận được liên kết để tham gia tài liệu.
 3. Bạn cũng có thể thấy danh sách người tham gia và màu sắc họ sử dụng để hiển thị đóng góp của họ trong tài liệu.

Đây là một hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng CryptPad. Hãy khám phá các tính năng khác và tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. CryptPad cung cấp nhiều loại tài liệu khác nhau và tính năng để bạn có thể tận dụng.