Emqx máy chủ MQTT nguồn mở quản lý giao tiếp giữa hàng triệu thiết bị

Giới Thiệu Emqx

Emqx là một máy chủ MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) mã nguồn mở mạnh mẽ và linh hoạt, được thiết kế để quản lý giao tiếp giữa hàng triệu thiết bị trong môi trường IoT (Internet of Things). Với khả năng mở rộng và hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau, Emqx là một lựa chọn lý tưởng cho việc triển khai và quản lý các hệ thống IoT phức tạp.
Github : GitHub - emqx/emqx: The most scalable open-source MQTT broker for IoT, IIoT, and connected vehicles

Chức Năng Quan Trọng

 1. Quản Lý Thiết Bị IoT:
 • Emqx giúp kết nối, quản lý, và truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị IoT, tạo ra một cơ sở hạ tầng linh hoạt và hiệu quả.
 1. Hỗ Trợ MQTT qua TLS:
 • Emqx hỗ trợ MQTT qua TLS/SSL, đảm bảo tính an toàn và bảo mật trong quá trình truyền tải dữ liệu.
 1. Chia Sẻ Dữ Liệu Thông Minh:
 • Với các tính năng như retained messages và Last Will and Testament, Emqx giúp quản lý thông điệp và chia sẻ thông tin một cách linh hoạt.
 1. Mở Rộng Dễ Dàng:
 • Emqx hỗ trợ mô hình mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling), cho phép nhanh chóng và linh hoạt mở rộng hệ thống khi cần thiết.
 1. Quản Lý Kết Nối:
 • Cung cấp giao diện quản lý cho việc theo dõi và quản lý kết nối giữa máy chủ và các client, bao gồm cả MQTT qua TLS.

Các Ứng Dụng Cơ Bản

 1. Internet of Things (IoT):
 • Emqx được sử dụng rộng rãi trong các dự án IoT để kết nối và quản lý các thiết bị trong mạng lưới phức tạp.
 1. Quản Lý Năng Lượng và Công Nghiệp:
 • Trong lĩnh vực công nghiệp và quản lý năng lượng, Emqx giúp theo dõi và điều khiển các thiết bị để tối ưu hóa hiệu suất.
 1. Nhà Thông Minh:
 • Được tích hợp trong các hệ thống nhà thông minh để quản lý và giao tiếp với cảm biến, bộ điều khiển, và các thiết bị khác.
 1. Dịch Vụ Y Tế Thông Minh:
 • Sử dụng trong các ứng dụng y tế để theo dõi và chia sẻ dữ liệu từ các thiết bị y tế thông minh.
 1. Quản Lý Giao Thông Thông Minh:
 • Trong các dự án giao thông thông minh, Emqx có thể giúp theo dõi và quản lý dữ liệu từ cảm biến và thiết bị giao thông.

Emqx không chỉ là một máy chủ MQTT mà còn là một nền tảng đa nhiệm, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các hệ thống IoT hiện đại.

Emqx chủ yếu tập trung vào hỗ trợ giao thức MQTT và các chuẩn liên quan đến IoT. Tuy nhiên, Emqx cũng hỗ trợ một số giao thức khác để kết nối với clients. Dưới đây là một số giao thức khác mà Emqx có thể hỗ trợ:

1. MQTT-SN (MQTT for Sensor Networks):

 • MQTT-SN là một phiên bản nhẹ của MQTT được thiết kế cho mạng cảm biến và các thiết bị có tài nguyên hạn chế.

2. CoAP (Constrained Application Protocol):

 • CoAP là một giao thức dành cho các thiết bị IoT với tài nguyên hạn chế và hoạt động trên giao thức UDP.

3. LwM2M (Lightweight M2M):

 • LwM2M là một giao thức quản lý thiết bị dành cho các thiết bị IoT, giúp quản lý, cấu hình, và theo dõi thiết bị từ xa.

4. WebSocket:

 • Emqx hỗ trợ kết nối qua WebSocket, cho phép các clients kết nối và gửi/nhận dữ liệu qua giao thức này.

5. STOMP (Simple Text Oriented Messaging Protocol):

 • STOMP là một giao thức đơn giản để truyền tải dữ liệu qua mạng, thường được sử dụng trong ứng dụng web và máy chủ.

6. TCP/UDP:

 • Emqx cung cấp hỗ trợ kết nối truyền thống thông qua TCP và UDP để đảm bảo tính tương thích với các clients sử dụng các giao thức này.

Lưu ý rằng mặc dù Emqx hỗ trợ một số giao thức khác nhau, nhưng MQTT vẫn là trọng tâm chính của nó và được xem là giao thức phổ biến nhất trong lĩnh vực IoT. Sự hỗ trợ cho các giao thức khác nhau giúp Emqx linh hoạt và có khả năng tích hợp với nhiều loại clients và thiết bị khác nhau.

Emqx có khả năng tích hợp linh hoạt với nhiều ứng dụng và dịch vụ khác nhau trong hệ thống IoT. Dưới đây là một số cách mà Emqx có thể kết nối với các ứng dụng cơ bản như Telegram, Node-RED, và Database Server:

1. Kết Nối với Telegram:

 • Sử dụng Plugin Emqx Telegram để kết nối Emqx với Telegram.
 • Cấu hình plugin để gửi và nhận tin nhắn từ các thiết bị IoT đến Telegram.
 • Giúp thông báo và quản lý thông tin từ các thiết bị thông qua giao diện Telegram.

2. Kết Nối với Node-RED:

 • Sử dụng nodes MQTT trong Node-RED để kết nối với Emqx.
 • Cấu hình nodes MQTT để nhận và gửi tin nhắn giữa Emqx và Node-RED.
 • Điều này cho phép Node-RED thực hiện xử lý dữ liệu từ các thiết bị IoT thông qua Emqx.

3. Kết Nối với Database Server:

 • Sử dụng tính năng Retained Messages của Emqx để lưu giữ thông điệp.
 • Cấu hình Emqx để gửi thông điệp đến một Database Server thông qua MQTT.
 • Cho phép lưu trữ và quản lý dữ liệu từ các thiết bị IoT trong cơ sở dữ liệu.

4. Kết Nối với Ứng Dụng Di Động:

 • Sử dụng MQTT để kết nối và truyền dữ liệu giữa Emqx và ứng dụng di động.
 • Tích hợp MQTT vào ứng dụng di động để theo dõi và điều khiển các thiết bị IoT từ xa.

5. Kết Nối với Web Applications:

 • Sử dụng MQTT để kết nối với các ứng dụng web thông qua WebSocket.
 • Tích hợp MQTT vào các ứng dụng web để hiển thị và quản lý dữ liệu từ các thiết bị IoT.

6. Kết Nối với Các Dịch Vụ Cloud:

 • Sử dụng MQTT để kết nối với các dịch vụ cloud như AWS IoT hoặc Azure IoT Hub.
 • Cho phép tích hợp dữ liệu từ Emqx vào các hệ thống đám mây để lưu trữ và xử lý.

Emqx được thiết kế để linh hoạt và có khả năng tích hợp mạnh mẽ, giúp người phát triển xây dựng các hệ thống IoT phức tạp và đa dạng. Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án, Emqx có thể được tùy chỉnh và cấu hình để đáp ứng nhu cầu kết nối với nhiều loại ứng dụng khác nhau.