Frappe HRMS phần mềm quản lý nhân sự

Frappe HRMS (Human Resource Management System) là một phần mềm quản lý nhân sự mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng Frappe Framework. Phần mềm này cung cấp các tính năng quản lý thông tin nhân sự, bao gồm quản lý thông tin cá nhân, quản lý chấm công, quản lý lương, quản lý đào tạo và phát triển nhân lực, quản lý bảo hiểm và các chính sách phúc lợi khác.

Frappe HRMS cung cấp một giao diện trực quan và dễ sử dụng cho người dùng, giúp quản lý nhân sự một cách hiệu quả hơn. Nó cho phép tổ chức quản lý thông tin nhân viên, tài liệu và quy trình hành chính một cách dễ dàng, đồng thời cung cấp các báo cáo và thống kê liên quan đến nhân sự giúp tổ chức đưa ra các quyết định quản lý chính sách nhân sự chính xác và hiệu quả hơn.

Frappe HRMS là một phần mềm mã nguồn mở, điều này có nghĩa là bạn có thể tùy chỉnh và phát triển thêm các tính năng mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào. Nó cũng có thể tích hợp với các ứng dụng khác như ERP, CRM,… để đưa ra các giải pháp quản lý toàn diện cho tổ chức.

Dưới đây là 5 phần mềm quản lý nhân sự mã nguồn mở có chức năng tương tự Frappe HRMS:

  1. Odoo HRMS: Là một phần của Odoo ERP, Odoo HRMS cung cấp các tính năng quản lý nhân sự bao gồm quản lý thông tin nhân viên, chấm công, lương, đào tạo, tuyển dụng và các chính sách phúc lợi.
  2. OrangeHRM: Là một phần mềm quản lý nhân sự mã nguồn mở với các tính năng quản lý thông tin nhân viên, chấm công, lương, đào tạo, tuyển dụng và phúc lợi. Nó cũng cung cấp tính năng báo cáo và thống kê để giúp quản lý nhân sự đưa ra quyết định thông minh.
  3. Sentrifugo HRMS: Là một phần mềm quản lý nhân sự mã nguồn mở với các tính năng quản lý thông tin nhân viên, chấm công, lương, đào tạo, tuyển dụng và phúc lợi. Nó cũng có tính năng tự động thông báo và cập nhật cho các hoạt động quản lý nhân sự.
  4. SimpleHRM: Là một phần mềm quản lý nhân sự mã nguồn mở với các tính năng quản lý thông tin nhân viên, chấm công, lương, đào tạo, tuyển dụng và phúc lợi. Nó cũng cung cấp tính năng báo cáo và thống kê cho quản lý nhân sự.
  5. IceHrm: Là một phần mềm quản lý nhân sự mã nguồn mở với các tính năng quản lý thông tin nhân viên, chấm công, lương, đào tạo, tuyển dụng và phúc lợi. Nó cũng có tính năng tự động thông báo và cập nhật cho các hoạt động quản lý nhân sự.