Giới thiệu chủ đề Linux Ubuntu cơ bản

Linux Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở phổ biến, dựa trên nhân Linux, được sử dụng rộng rãi trên nhiều thiết bị và mục đích khác nhau. Dưới đây là một số chủ đề cơ bản về Linux Ubuntu:

  1. Các lệnh cơ bản và thủ thuật: Bạn sẽ học cách sử dụng các lệnh cơ bản như cd, ls, mkdir, và rm. Bạn cũng sẽ khám phá các thủ thuật như sử dụng tab hoàn thành tự động, lịch sử lệnh, và redirection.
  2. Thao tác với file và thư mục: Bài học này giúp bạn nắm vững việc tạo, xóa, sao chép, di chuyển và đổi tên file và thư mục thông qua các lệnh như cp, mv, và rm.
  3. Cài bộ gõ Tiếng Việt và soạn thảo văn bản: Bạn sẽ tìm hiểu cách cài đặt bộ gõ Tiếng Việt, ví dụ như ibus-unikey, và sử dụng các trình soạn thảo văn bản như Nano hoặc Vim.
  4. User và Group: Bạn sẽ hiểu về người dùng và nhóm trong hệ thống Linux, cách tạo, xóa, và quản lý chúng để kiểm soát quyền truy cập.
  5. Lệnh find, grep và phân quyền: Bạn sẽ học cách sử dụng lệnh find để tìm kiếm file và thư mục, lệnh grep để tìm kiếm nội dung, và cách sử dụng lệnh chmod để thay đổi phân quyền.
  6. Lập trình Shell script: Bạn sẽ làm quen với việc viết các đoạn mã script sử dụng ngôn ngữ shell để tự động hóa các tác vụ trong hệ thống.
  7. Cài đặt và gỡ ứng dụng với apt và snap: Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các công cụ như apt và snap để cài đặt và gỡ bỏ các ứng dụng trên Ubuntu.
  8. Nén, giải nén, gộp và bung file/thư mục: Bạn sẽ biết cách sử dụng các lệnh như tar và zip để nén, giải nén, gộp và bung các tập tin và thư mục.
  9. Kết nối và truy cập từ xa: Bài học này giới thiệu cách sử dụng các công cụ như SSH để kết nối và truy cập vào máy tính Ubuntu từ xa từ một máy tính chạy hệ điều hành Windows.

Những kiến thức cơ bản về Linux Ubuntu này sẽ giúp bạn tự tin trong việc sử dụng hệ điều hành này và tận dụng được các tính năng mạnh mẽ của nó. Xem chi tiết các bài học:

Bài học 0 : Cài đặt Ubuntu 20 trên máy ảo VMware
Bài học 1 : Các lệnh cơ bản và thủ thuật khi gõ lệnh trong Linux
Bài học 2 : Các thao tác tạo, xóa, copy, move, đổi tên file và thư mục
Bài học 3 : Cài bộ gõ Tiếng Việt và trình soạn thảo văn bản
Bài học 4 : Tìm hiểu về User và Group
Bài học 5 : Các lệnh find, grep và phân quyền
Bài học 6 : Tìm hiểu lập trình Shell script
Bài học 7 : Cài đặt, gỡ các gói ứng dụng với apt, snap
Bài học 8 : Nén, giải nén, gom, bung file và thư mục
Bài học 9 : Kết nối truy cập từ xa Ubuntu trên Windows

Nguồn tham khào : tại đây.