ImageMagick công cụ mạnh mẽ chỉnh sửa ảnh từ dòng lệnh

ImageMagick là một bộ công cụ mạnh mẽ và linh hoạt được sử dụng để xử lý và chỉnh sửa ảnh từ dòng lệnh trên nền tảng Linux. Với khả năng hỗ trợ nhiều định dạng ảnh khác nhau và đa dạng chức năng, ImageMagick là một công cụ không thể thiếu đối với những người làm việc với đồ họa và xử lý ảnh.

github : GitHub - ImageMagick/ImageMagick: 🧙‍♂️ ImageMagick 7

Dưới đây là một số chức năng nổi bật của ImageMagick:

  1. Thay Đổi Kích Thước Ảnh: ImageMagick cho phép bạn thay đổi kích thước của ảnh một cách dễ dàng từ dòng lệnh. Điều này hữu ích khi bạn cần điều chỉnh kích thước của ảnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể.
convert input.jpg -resize 3000x3000 output.jpg
  1. Chỉnh Sửa Định Dạng Ảnh: Công cụ này hỗ trợ chuyển đổi giữa nhiều định dạng tệp ảnh khác nhau, giúp bạn dễ dàng thích nghi với các yêu cầu của dự án.
convert input.png output.jpg
  1. Thêm Văn Bản và Watermark: Bạn có thể thêm văn bản hoặc watermark vào ảnh để đặt chữ ký cá nhân hoặc thông tin bản quyền.
convert input.jpg -pointsize 20 -fill white -annotate +100+100 'Watermark' output.jpg
  1. Chỉnh Sửa Màu Sắc và Độ Sáng Tối: ImageMagick cung cấp các tùy chọn để điều chỉnh màu sắc, độ tương phản và độ sáng tối của ảnh.
convert input.jpg -brightness-contrast 20x10 output.jpg
  1. Xoay và Lật Ảnh: Bạn có thể xoay hoặc lật ảnh theo các góc khác nhau để tạo hiệu ứng độc đáo.
convert input.jpg -rotate 90 output.jpg
  1. Tạo Ảnh GIF từ Nhiều Hình Ảnh: ImageMagick hỗ trợ việc tạo ảnh GIF từ một chuỗi hình ảnh.
convert -delay 100 -loop 0 frame*.png animation.gif

Đối với những người làm việc nhiều trên command line và cần xử lý ảnh một cách linh hoạt, ImageMagick là một công cụ mạnh mẽ và thân thiện. Khám phá các tính năng này giúp tối ưu hóa quá trình xử lý ảnh và tạo ra những tác phẩm đồ họa độc đáo.

Đầu tiên, bạn cần cài đặt ImageMagick nếu chưa có. Trên hệ điều hành dựa trên Debian (như Ubuntu), bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get install imagemagick

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể sử dụng lệnh convert để thay đổi kích thước ảnh. Dưới đây là ví dụ về cách thay đổi kích thước từ 1024x1024 pixel sang 3000x3000 pixel:

convert input.jpg -resize 3000x3000 output.jpg

Lưu ý rằng input.jpg là tên tệp ảnh ban đầu và output.jpg là tên tệp ảnh sau khi thay đổi kích thước. Bạn có thể thay thế các tên tệp phù hợp với tệp ảnh của bạn.

Nếu bạn đang làm việc với nhiều tệp ảnh trong một thư mục, bạn có thể sử dụng lệnh vòng lặp như sau:

for file in *.jpg; do
    convert "$file" -resize 3000x3000 "resized_$file"
done

Lệnh trên sẽ thay đổi kích thước tất cả các tệp JPG trong thư mục hiện tại và lưu chúng với tên mới, bắt đầu bằng “resized_”.

Hy vọng điều này giúp bạn chuyển đổi kích thước ảnh một cách dễ dàng trên Linux!