Joplin Ứng dụng Ghi chú Đa Năng với Nhiều Chức Năng Hữu Ích

Joplin là một ứng dụng ghi chú đa nền tảng, mã nguồn mở, với nhiều tính năng mạnh mẽ để giúp bạn tổ chức và quản lý thông tin một cách hiệu quả. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết về các chức năng hấp dẫn của Joplin.

1. Ghi chú Đa Nền tảng: Joplin có sẵn trên nhiều hệ điều hành khác nhau, bao gồm Windows, macOS, Linux, Android và iOS. Điều này cho phép bạn truy cập ghi chú của mình từ bất kỳ thiết bị nào và bất kỳ lúc nào.

2. Đồng bộ hóa Dữ liệu: Joplin hỗ trợ đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị thông qua nhiều dịch vụ lưu trữ như Dropbox, OneDrive, Nextcloud, WebDAV, và nhiều dịch vụ đám mây riêng (self-hosted cloud). Điều này đảm bảo rằng bạn luôn có truy cập đến thông tin của mình từ mọi nơi.

3. Tích hợp Trong VS Code: Dành cho những người sử dụng Visual Studio Code, Joplin tích hợp trực tiếp với trình soạn thảo mã nguồn để bạn có thể tạo và quản lý ghi chú ngay trong môi trường phát triển của mình.

4. Tích hợp Terminal: Bạn có thể tạo và quản lý ghi chú từ dòng lệnh, giúp bạn tối ưu hóa quá trình làm việc.

5. Chế độ Tối: Chế độ tối của Joplin giúp bảo vệ mắt bạn trong điều kiện ánh sáng yếu và tối, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn vào buổi tối.

6. Mã Hóa Dữ liệu: Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn với tính năng mã hóa dữ liệu. Bạn có thể yên tâm lưu trữ thông tin quan trọng.

7. Quản lý Công Việc: Tạo danh sách công việc (To-Do List) để quản lý nhiệm vụ và theo dõi tiến độ công việc.

8. Biểu Đồ Gantt: Joplin hỗ trợ tạo biểu đồ Gantt để bạn có thể theo dõi và quản lý dự án một cách dễ dàng.

9. Đính Kèm Tệp Tin và Hình Ảnh: Đính kèm tệp tin, hình ảnh, và tài liệu khác vào ghi chú của bạn để làm cho thông tin trở nên đầy đủ và dễ hiểu hơn.

10. Trình xem Tệp PDF: Joplin cung cấp một trình xem tệp PDF tích hợp để bạn có thể xem tài liệu PDF mà bạn đính kèm.

11. Tìm Kiếm Mạnh Mẽ: Tính năng tìm kiếm mạnh mẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin trong các ghi chú của mình.

12. Ghi Chú Hàng Loạt: Thêm, cập nhật hoặc xóa nhiều ghi chú cùng một lúc để tối ưu hóa quá trình quản lý thông tin.

13. Tích hợp Slack: Gửi ghi chú trực tiếp vào kênh Slack của bạn để chia sẻ thông tin và làm việc cùng đồng nghiệp.

Joplin không chỉ đơn giản là một ứng dụng ghi chú, mà nó còn là một công cụ quản lý thông tin đa năng với nhiều tính năng và tích hợp hữu ích. Với khả năng đa nền tảng và tích hợp đa dạng, Joplin là một giải pháp hoàn hảo để tổ chức thông tin cá nhân, công việc và dự án của bạn một cách hiệu quả.

Cài đặt Joplin trên Ubuntu bằng Docker, bạn cần làm theo các bước sau:

Cài đặt Docker: Trước tiên, bạn cần cài đặt Docker trên máy tính Ubuntu của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách mở Terminal và thực hiện các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install docker.io
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker

Cài đặt Docker Compose: Docker Compose là một công cụ hữu ích cho việc quản lý các ứng dụng được chạy trong Docker. Cài đặt Docker Compose bằng cách chạy các lệnh sau:

sudo apt install docker-compose
Tạo một thư mục cho Joplin Docker Compose: Tạo một thư mục trống để chứa tệp cấu hình Docker Compose cho Joplin.

mkdir joplin-docker
cd joplin-docker

Tạo tệp docker-compose.yml: Sử dụng trình soạn thảo văn bản (ví dụ: Nano hoặc Vi) để tạo một tệp docker-compose.yml trong thư mục với nội dung sau đây:

version: ‘3’
services:
db:
image: postgres:15
volumes:
- ./data/postgres:/var/lib/postgresql/data
ports:
- “5432:5432”
restart: unless-stopped
environment:
- POSTGRES_PASSWORD=${POSTGRES_PASSWORD}
- POSTGRES_USER=${POSTGRES_USER}
- POSTGRES_DB=${POSTGRES_DATABASE}
app:
image: joplin/server:latest
depends_on:
- db
ports:
- “22300:22300”
restart: unless-stopped
environment:
- APP_PORT=22300
- APP_BASE_URL=${APP_BASE_URL}
- DB_CLIENT=pg
- POSTGRES_PASSWORD=${POSTGRES_PASSWORD}
- POSTGRES_DATABASE=${POSTGRES_DATABASE}
- POSTGRES_USER=${POSTGRES_USER}
- POSTGRES_PORT=${POSTGRES_PORT}
- POSTGRES_HOST=db

Lưu ý rằng trong tệp cấu hình này, chúng tôi sử dụng hình ảnh joplin/joplin từ Docker Hub và chuyển tiếp cổng 22300 để truy cập giao diện web của Joplin.

Tạo thư mục dữ liệu: Tạo thư mục data trong thư mục joplin-docker để lưu trữ dữ liệu Joplin.

mkdir data

Chạy Joplin bằng Docker Compose: Bây giờ bạn có thể chạy Joplin bằng Docker Compose bằng cách chạy lệnh sau trong thư mục joplin-docker:

sudo docker-compose up -d

Lệnh này sẽ tải xuống hình ảnh Joplin và khởi động ứng dụng. Giao diện web của Joplin sẽ sẵn sàng truy cập tại http://localhost:22300 trong trình duyệt web của bạn.

Truy cập Joplin: Mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ http://localhost:22300 để sử dụng Joplin. Mặc định, bạn không cần mật khẩu để truy cập, nhưng bạn có thể cấu hình mật khẩu trong cài đặt nếu bạn muốn.

Lưu ý: Để dừng Joplin, bạn có thể sử dụng lệnh sau:
sudo docker-compose down

Bây giờ bạn đã có Joplin chạy trên máy tính Ubuntu của bạn bằng Docker. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để quản lý ghi chú và thông tin cá nhân của mình trên nhiều nền tảng khác nhau.
github : GitHub - laurent22/joplin: Joplin - the secure note taking and to-do app with synchronisation capabilities for Windows, macOS, Linux, Android and iOS.

hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng các chức năng quan trọng trong Joplin:

1. Tạo Ghi Chú Mới:

 • Nhấn nút “New Note” (hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + N trên Windows/Linux hoặc Cmd + N trên macOS) để tạo một ghi chú mới.

2. Soạn Thảo Ghi Chú:

 • Sử dụng trình soạn thảo Markdown để viết nội dung ghi chú của bạn. Markdown là một định dạng văn bản dễ đọc và dễ viết.

3. Đánh Dấu Ghi Chú Là Công Việc (To-Do List):

 • Sử dụng cú pháp Markdown để tạo danh sách công việc. Ví dụ:

cssCopy code

- [ ] Công việc 1
- [x] Công việc 2 (đã hoàn thành)

4. Thêm Đính Kèm và Hình Ảnh:

 • Để đính kèm tệp tin hoặc hình ảnh, bạn có thể kéo và thả tệp tin vào ghi chú hoặc sử dụng biểu tượng đính kèm ở thanh công cụ.

5. Mã Hóa Dữ Liệu:

 • Nếu bạn muốn bảo mật ghi chú, bạn có thể bật tính năng mã hóa dữ liệu bằng cách vào cài đặt và thiết lập mật khẩu.

6. Tạo Biểu Đồ Gantt:

 • Để tạo biểu đồ Gantt, bạn có thể sử dụng cú pháp Markdown cho biểu đồ Gantt hoặc sử dụng trình soạn thảo Visual Studio Code để vẽ biểu đồ.

7. Đồng Bộ Hóa Dữ Liệu:

 • Để đồng bộ hóa dữ liệu trên các thiết bị khác nhau, bạn cần cấu hình tài khoản đồng bộ hóa (ví dụ: Dropbox, OneDrive) trong cài đặt của Joplin.

8. Tìm Kiếm Thông Tin:

 • Sử dụng chức năng tìm kiếm để nhanh chóng tìm kiếm thông tin trong các ghi chú của bạn. Bạn có thể sử dụng Ctrl + F (hoặc Cmd + F trên macOS) để mở hộp tìm kiếm.

9. Ghi Chú Hàng Loạt:

 • Để thực hiện các thao tác hàng loạt trên các ghi chú, bạn có thể chọn nhiều ghi chú và sau đó sử dụng các tùy chọn trong thanh công cụ.

10. Tích Hợp Với Trình Soạn Thảo Mã Nguồn:

 • Nếu bạn sử dụng Visual Studio Code, bạn có thể tích hợp Joplin để tạo và quản lý ghi chú trong môi trường phát triển của bạn.

11. Tích Hợp Với Slack:

 • Joplin cung cấp tích hợp với Slack để bạn có thể gửi ghi chú trực tiếp vào kênh Slack của bạn để chia sẻ thông tin và làm việc cùng đồng nghiệp.

Ngoài những chức năng này, Joplin còn cung cấp nhiều tính năng khác để tạo, quản lý và tìm kiếm ghi chú một cách hiệu quả. Hãy thử nghiệm và tùy chỉnh Joplin theo nhu cầu của bạn để tận dụng tối đa ứng dụng này trong công việc và cuộc sống hàng ngày của bạn.