Kết hợp nextcloud, paperless, webdav

Nextcloud và Paperless-ngx là hai phần mềm mã nguồn mở nhằm cung cấp các giải pháp tự host cho việc quản lý tài liệu và dữ liệu cá nhân một cách an toàn và hiệu quả.

 1. Nextcloud:
 • Nextcloud là một nền tảng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, được phát triển dựa trên mã nguồn mở. Nó cung cấp một môi trường đám mây riêng, cho phép người dùng tự host và quản lý các tệp tin, ảnh, video, lịch trình, liên lạc, và nhiều tính năng khác.
 • Nextcloud bảo mật và linh hoạt, cho phép người dùng truy cập dữ liệu từ mọi thiết bị có kết nối internet, đồng thời giữ cho dữ liệu của họ luôn được kiểm soát và bảo vệ.
 • Nextcloud cũng hỗ trợ nhiều tính năng bổ sung như việc chia sẻ tài liệu, đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị, tích hợp ứng dụng bên thứ ba, và nhiều tính năng khác.
 1. Paperless-ngx: GitHub - paperless-ngx/paperless-ngx: A community-supported supercharged version of paperless: scan, index and archive all your physical documents
 • Paperless-ngx là một ứng dụng mã nguồn mở được thiết kế để quản lý tài liệu và quét các tài liệu giấy sang dạng điện tử. Nó giúp người dùng tổ chức và quản lý hồ sơ, hóa đơn, tài liệu quan trọng, và nhiều loại tài liệu khác một cách dễ dàng và hiệu quả.
 • Với Paperless-ngx, người dùng có thể quét và lưu trữ tài liệu dưới dạng PDF hoặc hình ảnh, tự động gán thẻ và phân loại tài liệu, tìm kiếm thông tin trong tài liệu, và thậm chí thực hiện quét tài liệu từ xa thông qua mạng LAN hoặc internet.
 • Ứng dụng này giúp tiết kiệm không gian lưu trữ, giảm bớt việc sử dụng giấy, và tăng tính tiện lợi trong việc quản lý tài liệu cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Kết hợp giữa Nextcloud và Paperless-ngx, người dùng có thể xây dựng một hệ thống quản lý tài liệu tự host mạnh mẽ và linh hoạt, đồng thời bảo vệ và kiểm soát dữ liệu của mình một cách an toàn và tiện lợi.

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) là một giao thức mở rộng của HTTP (Hypertext Transfer Protocol), được thiết kế để cho phép người dùng collaboratively edit và quản lý tài liệu trên máy chủ từ xa qua Internet.

Được phát triển ban đầu bởi IETF (Internet Engineering Task Force), WebDAV mở rộng khả năng của HTTP để hỗ trợ các hoạt động như đọc, ghi, xóa và sửa đổi tài liệu trực tiếp trên máy chủ web. Các tính năng chính của WebDAV bao gồm:

 1. Thao tác tệp tin: WebDAV cho phép người dùng thực hiện các thao tác tệp tin thông qua giao thức HTTP như tải lên (upload), tải xuống (download), xóa (delete), di chuyển (move) và đổi tên (rename).
 2. Quản lý thư mục: Ngoài việc thao tác với các tệp tin, WebDAV cũng hỗ trợ quản lý thư mục và cấu trúc thư mục trên máy chủ.
 3. Khóa và đồng bộ hóa: WebDAV cung cấp khả năng khóa (locking) tài liệu để ngăn chặn nhiều người dùng cùng thay đổi một tài liệu cùng một lúc. Nó cũng hỗ trợ đồng bộ hóa tài liệu giữa các máy tính và máy chủ.
 4. Quản lý phiên bản: WebDAV hỗ trợ quản lý phiên bản cho các tài liệu, cho phép người dùng xem và quản lý các phiên bản trước đó của một tài liệu.

WebDAV thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng và dịch vụ, bao gồm quản lý tệp tin trên máy chủ, đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị, và tích hợp với các ứng dụng lưu trữ trực tuyến như Nextcloud, ownCloud, hay Dropbox.

Hướng dẫn Cài đặt và Cấu hình Paperless NGX trên Ubuntu
1. Chuẩn bị môi trường

 • Đảm bảo bạn đã cài đặt Ubuntu trên máy chủ của mình.
 • Cài đặt Docker, Nginx, Portainer, PostgreSQL, và PGAdmin.

2. Cài đặt Paperless NGX sử dụng Docker

 • Đầu tiên, tải image của Paperless NGX từ Docker Hub:

bashCopy code

docker pull danielquinn/paperless:ngx
 • Sau đó, tạo một container từ image đã tải:

cssCopy code

docker run -d --name paperless-ngx -p 8080:8080 danielquinn/paperless:ngx

3. Cấu hình Nginx

 • Tạo một file cấu hình mới cho Nginx, chẳng hạn /etc/nginx/sites-available/paperless.conf.
 • Cấu hình Nginx để chuyển hướng các yêu cầu đến Paperless NGX container.
 • Sau đó, kích hoạt cấu hình mới:

bashCopy code

ln -s /etc/nginx/sites-available/paperless.conf /etc/nginx/sites-enabled/
systemctl restart nginx

4. Cài đặt và Cấu hình PostgreSQL và PGAdmin

 • Cài đặt PostgreSQL:

arduinoCopy code

sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib
 • Tạo một cơ sở dữ liệu và người dùng cho Paperless NGX.
 • Cài đặt và cấu hình PGAdmin để quản lý cơ sở dữ liệu.

5. Cài đặt LetsEncrypt và Cấu hình Tự động Renewal

 • Sử dụng Certbot để cài đặt LetsEncrypt SSL certificate và cấu hình tự động renew:

sqlCopy code

sudo apt-get install certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx

6. Cài đặt và Cấu hình FTP Server

 • Cài đặt FTP server, ví dụ vsftpd:

arduinoCopy code

sudo apt-get install vsftpd
 • Cấu hình và tạo người dùng FTP.

Lưu ý: Đảm bảo cấu hình tường lửa để cho phép lưu lượng qua các cổng cần thiết (ví dụ: port 80, 443 cho HTTP và HTTPS, port 21 cho FTP).

Đây chỉ là một hướng dẫn cơ bản. Bạn nên tìm hiểu kỹ càng và kiểm tra cài đặt của mình trước khi triển khai trong môi trường sản xuất.

#########

guide to Install and configure on ubuntu:

 • paperless NGX (docker)
  with follow requirements:
 • nginx
 • docker
 • portainer
 • postgresql
 • pgadmin
 • letsencrypt with autorenew
 • ftp server for documentupload (create ftp user)

create small readme for our documentation. Rep in vietnamese