Kết nối các thiết bị zigbee vào Homebridge, sử dụng USB Zigbee Dongle

Sử dụng thiết bị USB Dongle CC2531/CC2652P Zigbee giúp kết nối rất nhiều thiết bị Zigbee như Xiaomi, Samsung smartthings, philips, sonoff, yale , Tuya … Hoạt động tại mạng cục bộ (local) cho phản hồi nhanh, ổn định nhất.

Tham khảo:

  • Homebridge Z2m: link

1.> Cài đặt và cấu hình MQTT Broker

2.> Cài đặt và cấu hình Zigbee2Mqtt

3.> Bạn truy cập vào IP của HomeBride, chọn Plugins, nhập Zigbee2MQTT vào mục tìm kiếm.

Bạn nhấn vào INSALL , và tiến hành cài đặt nhé. Sau khi cài đặt, bạn cấu hình các thông số MQTT vào SETTING, chọn SAVE. Khởi động lại HomeBride

4.> Tiến hành Pair ( kết nối ) các thiết bị zigbee vào Zigbee2Mqtt

Bạn truy cập vào giao diện của Zigbee2Mqtt, chọn Permit join (All). Zigbee2Mqtt sẽ vào trạng thái cho phép kết nối các thiết bị zigbee mới vào.

Bạn để thiết bị zigbee gần cục USB CC2531/CC2652P, sau đó nhấn và giữ nút reset trên thiết bị zigbee cho nó vào trạng thái Paring ( kết nối ). Bạn đợi khoảng 30s thì nó sẽ được kết nối vào Zigbee2Mqtt.

Khi không cần pair thiết bị zigbee mới nữa thì bạn chọn lại Disable join (All) trên giao diện Zigbee2Mqtt nhé.

Bạn kiểm tra xem thiết bị mới đã vào HomeBride và Home App chưa nhé. Nếu chưa thì bạn khởi động lại HomeBride.