Kết nối Camera IP vào Homebridge

Tham khảo:

  • Camera FFmpeg : link

Nếu bạn dùng camera Ezviz thì cài plugin : homebridge-ezviz

Bạn muốn đa năng nhưng hơi khó chút, thì cài plugin : homebridge-camera-ui

Bước 1: Bạn cần lấy các thông tin truy cập vào Camera IP như tên truy cập, mật khẩu, đường dẫn RTSP url. Bạn có thể tham khảo tại ispyconnec và google.

Bước 2: Bạn truy cập vào IP của HomeBride, chọn Plugins, nhập Camera FFmpeg vào mục tìm kiếm. Bạn nhấn vào INSALL và tiến hành cài đặt nhé.

Giới thiệu : Tự động hóa các thiết bị trong Homebridge mà không cần Apple Hub đặt tại nhà. Xem chi tiết.

Sau khi cài đặt, bạn vào Setting, điền thông tin rtsp url ở bước trên vào Video Source: -rtsp_transport tcp -i rtsp://… , chọn vào Unbridge Camera, chọn SAVE là hoàn thành.

Khởi động lại HomeBride. HomeBridge sẽ tạo ra một homekit code cho Camera vừa thêm vào. Bạn vào Apple Home App tiến hành thêm thiết bị này vào là xong.

Chúc bạn thành công nhé!