Kết nối thiết bị Sonoff ewelink vào Homebridge

Tham khảo:

  • homebridge-ewelink : link

Bạn truy cập vào IP của HomeBride, chọn Plugins, nhập ewelink vào mục tìm kiếm.

Bạn nhấn vào INSALL và tiến hành cài đặt nhé. Sau khi cài đặt, bạn nhập tài khoản ewelink vào Setting, chọn SAVE là hoàn thành.

Khởi động lại HomeBride. Sau đó vào Accessories trên menu của HomeBridge và Home App, các thiết bị Sonoff được kết nối thành công nhé.