Khái niệm về Mạng WiFi

Chủ đề về Bảo mật Mạng WiFi được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về cách thức hoạt động của mạng WiFi, cũng như các phương pháp và công cụ cần thiết để bảo vệ mạng không dây khỏi các mối đe dọa an ninh mạng. Dưới đây là phần đầu tiên của khóa học: Khái niệm về Mạng WiFi.

Phần 1: Khái niệm về Mạng WiFi

1.1 Giới thiệu về Mạng WiFi

  • Định nghĩa: WiFi là viết tắt của “Wireless Fidelity”, là công nghệ cho phép các thiết bị điện tử kết nối với một mạng LAN (Local Area Network) qua sóng vô tuyến trong một khu vực nhất định mà không cần sử dụng dây dẫn.
  • Cách thức hoạt động: Mạng WiFi hoạt động bằng cách sử dụng sóng vô tuyến để truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị và một điểm truy cập không dây (Wireless Access Point - WAP), thường được kết nối trực tiếp với internet qua một bộ định tuyến (router).

1.2 Các chuẩn WiFi phổ biến

  • 802.11a/b/g/n/ac/ax: Giới thiệu về các chuẩn WiFi từ cũ đến mới, mỗi chuẩn có tần số hoạt động, tốc độ truyền dữ liệu và phạm vi phủ sóng khác nhau.

1.3 Lợi ích và Thách thức

  • Lợi ích: Tính linh hoạt, tiện lợi, giảm chi phí cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đa dạng thiết bị.
  • Thách thức: Bảo mật luôn là vấn đề lớn với mạng WiFi do tính chất mở và dễ dàng bị tấn công nếu không được bảo vệ đúng cách.

1.4 Các Mối Đe Dọa An Ninh Mạng Trên Mạng WiFi

  • Eavesdropping (Nghe lén): Kẻ tấn công có thể “nghe lén” thông tin truyền qua mạng nếu mạng không được mã hóa.
  • Man-in-the-Middle Attacks (MITM): Tấn công này xảy ra khi kẻ tấn công đặt mình vào giữa quá trình giao tiếp của hai bên để thu thập hoặc thay đổi thông tin truyền đi.
  • Network Spoofing: Kẻ tấn công tạo ra một điểm truy cập WiFi giả mạo để lừa đảo người dùng kết nối vào mạng của họ.
  • Password Cracking: Việc tấn công nhằm mục đích phá vỡ mật khẩu của mạng WiFi để truy cập trái phép.

Kết luận

Hiểu rõ về cách thức hoạt động của mạng WiFi và các chuẩn WiFi phổ biến là bước đầu tiên quan trọng để xây dựng kiến thức về bảo mật mạng WiFi. Trong các phần tiếp theo của khóa học, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cách thức bảo vệ mạng WiFi khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.