Khóa học xây dựng nhà thông minh Home Assistant - Có Phí

Chào mừng bạn đến với khóa học hướng dẫn Home Assistant kéo dài 8 tuần, nơi bạn sẽ trở thành chuyên gia trong việc xây dựng và quản lý hệ thống nhà thông minh!

Phần Cơ Bản:

Tuần 1-2: Khởi đầu và Cài đặt
Bắt đầu với các công cụ cần thiết như Notepad++, VS Code và Terminal SSH. Bạn sẽ học các lệnh Linux cơ bản và quản lý Docker. Tuần 2 sẽ tập trung vào cài đặt Home Assistant, làm quen với các thành phần cơ bản và kiến thức mạng wifi.

Tuần 3-4: Điều khiển Thiết bị và Truy cập từ xa
Học cách điều khiển các thiết bị wifi như Sonoff, Tuya và Xiaomi. Nắm vững cấu trúc YAML, tùy chỉnh giao diện Lovelace và sử dụng ứng dụng di động Home Assistant. Bạn còn được hướng dẫn cấu hình và điều khiển thiết bị Zigbee, cùng với cách truy cập Home Assistant từ xa qua Port Forwarding, DuckDNS và Nginx Proxy.

Phần Nâng Cao:

Tuần 5-6: MQTT, Tasmota và Điều khiển Thiết bị
Tích hợp Home Assistant với Apple HomeKit, tìm hiểu về giao thức MQTT và điều khiển các thiết bị thông minh bằng Tasmota MQTT. Học cách điều khiển Remote TV, máy lạnh hồng ngoại và thiết bị RF433.

Tuần 7-8: Điều khiển Giọng nói, Thiết bị An ninh và Tự động hóa
Kết nối với Google Assistant và Alexa để điều khiển giọng nói. Tích hợp camera wifi, loa báo động và hệ thống AI Frigate. Học tự động hóa nâng cao với YAML và Node-RED, cùng với các giải pháp lưu trữ dữ liệu lâu dài và backup.

Tổng kết

Trong 8 tuần, bạn sẽ nắm vững kỹ năng và kiến thức để xây dựng hệ thống nhà thông minh Home Assistant từ cơ bản đến nâng cao. Tham gia ngay để biến ngôi nhà của bạn trở nên thông minh và tiện ích hơn bao giờ hết!
SĐT/Zalo : 098.192.8241

Nội dung khóa hoc:

Phần cơ bản:
Các công cụ cần thiết:

 • Editor : Notepad ++, VS Code
 • Terminal SSH tool.

Các bài học Linux Debian cơ bản.
Các bài học Docker cơ bản.

Cài đặt Hass Docker / Hassio Supervior.
Giới thiệu về các thành phần cơ bản của Home Assistant.

Điều khiển các thiết bị wifi: công tắc, ổ cắm …

 • Các bài học về mạng wifi cơ bản.
 • điều khiển thiết bị Sonoff
 • điều khiển thiết bị Tuya
 • điều khiển thiết bị Xiaomi

Các bài học về cấu trúc yaml.
Cấu hình giao diện lovelace, thay đổi tên thân thiện - customize trên GUI. Cài đặt theme cho Home Assistant. Sử dụng Home Assistant Mobile App.
Thiết lập quyền truy cập người dùng: Cách cấu hình và quản lý tài khoản người dùng, phân quyền cho từng thành viên trong gia đình.

Điều khiển thiết bị Zigbee: công tắc, ổ cắm …

 • Các bài học mạng zigbee cơ bản.
 • Sử dụng Zigbee2mqtt, ZHA và USB Zigbee CC2652P, LAN Zigbee Hub, Sonoff Zigbee Bridge

Cấu hình truy cập Hass từ bên ngoài : Port Forwarding, DuckDNS + Let’s Encrypt, Nginx Proxy.

Kết nối với hệ sinh thái Apple HomeKit: Hướng dẫn tích hợp Home Assistant với Apple HomeKit để mở rộng khả năng sử dụng trên các thiết bị Apple.

Phần nâng cao:

Các bài học MQTT cơ bản.
Các bài học về Tasmota.
Điều khiển thiết bị MQTT Tasmota: công tắc, ổ cắm …

Điều khiển Remote TV, máy lạnh hồng ngoại và thiết bị RF433 :

 • Điều khiển Remote sử dụng Tasmota MQTT.
 • Điều khiển thiết bị RF433 sử dụng sonoff RF433 Tasmota MQTT.

Các bài học về Esphome.

Điều khiển thiết bị bằng giọng nói:

 • Kết nối Hass với Google Assistant điều khiển giọng nói.
 • Kết nối Hass với Alexa điều khiển giọng nói.

Tích hợp thiết bị an ninh vào Hass:

 • Tích hợp Camera wifi.
 • Tích hợp loa báo động, nhạc chuông zigbee.
 • Nhắn tin và gọi điện bằng Module SIM kết nối EspHome.
 • Kết nối với hệ thống Camera AI Frigate nhận dạng đối tượng.

Tự động hóa ngôi nhà:

 • Tự động cơ bản với yaml/ hass GUI.
 • Sử dụng Node-Red cơ bản.

Các giải pháp lưu trữ và backup:

 • Lưu trữ dữ liệu lâu dài: Sử dụng các giải pháp như InfluxDB, Grafana để lưu trữ và hiển thị dữ liệu lâu dài.
 • Backup và khôi phục: Thiết lập các giải pháp backup tự động và khôi phục dữ liệu để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Lộ trình cho học viên công nghệ trong 8 tuần để triển khai hệ thống nhà thông minh sử dụng Home Assistant

Tuần 1: Khởi đầu và công cụ cần thiết

Ngày 1-2: Giới thiệu và Chuẩn bị công cụ

 • Giới thiệu Home Assistant: Tổng quan về nền tảng, khả năng và lợi ích.
 • Công cụ biên tập: Cài đặt Notepad++ và VS Code.
 • Công cụ SSH: Cài đặt và cấu hình PuTTY hoặc các Terminal SSH tool khác.

Ngày 3-4: Linux Debian cơ bản

 • Linux cơ bản: Các lệnh Linux cơ bản (cd, ls, cp, mv, rm, chmod, chown).

Ngày 5-7: Docker cơ bản

 • Docker cơ bản: Hiểu về Docker, cài đặt, chạy và quản lý container trong Docker.

Tuần 2: Cài đặt và cấu hình cơ bản Home Assistant

Ngày 8-10: Cài đặt Home Assistant

 • Cài đặt Hass Docker/Hassio Supervisor: Thiết lập Home Assistant trên máy tính hoặc Raspberry Pi.

Ngày 11-12: Giới thiệu hệ thống

 • Thành phần của Home Assistant: Hiểu về Configurator, Add-ons và các thanh điều khiển.

Ngày 13-14: Cấu hình mạng Wifi

 • Bài học về mạng wifi: Kiến thức cơ bản về mạng wifi và cấu hình.

Tuần 3: Điều khiển các thiết bị Wifi và Zigbee

Ngày 15-17: Điều khiển thiết bị Wifi

 • Sonoff, Tuya, Xiaomi: Cách cấu hình và điều khiển các thiết bị này.

Ngày 18-20: Cấu trúc YAML và Giao diện Lovelace

 • YAML cơ bản: Giới thiệu về YAML và các thiết lập cơ bản.
 • Lovelace: Tạo và tùy chỉnh giao diện Lovelace, cấu hình tên thân thiện, cài đặt theme.

Ngày 21: Home Assistant Mobile App

 • Ứng dụng di động Home Assistant: Cài đặt và sử dụng ứng dụng di động.

Ngày 22: Quản lý người dùng

 • Phân quyền và tạo tài khoản: Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền truy cập.

Tuần 4: Điều khiển Zigbee và truy cập từ xa

Ngày 23-25: Điều khiển thiết bị Zigbee

 • Mạng Zigbee cơ bản: Hiểu về mạng Zigbee và cách hoạt động.
 • Thiết lập Zigbee2MQTT, ZHA: Cấu hình Zigbee2MQTT và ZHA.

Ngày 26-28: Cấu hình truy cập từ xa

 • Port Forwarding: Cấu hình Port Forwarding trên router.
 • DuckDNS và Let’s Encrypt: Cài đặt DuckDNS và cấu hình HTTPS với Let’s Encrypt.
 • Nginx Proxy: Thiết lập Nginx để làm proxy.

Tuần 5: Hệ sinh thái Apple và MQTT cơ bản

Ngày 29-31: Kết nối Apple HomeKit

 • Tích hợp HomeKit: Hướng dẫn tích hợp Home Assistant với Apple HomeKit.

Ngày 32-34: MQTT cơ bản

 • Giao thức MQTT: Hiểu và cấu hình MQTT broker, kết nối các thiết bị thông qua MQTT.

Tuần 6: Tasmota và điều khiển thiết bị

Ngày 35-37: Tasmota cơ bản

 • Firmware Tasmota: Flash firmware Tasmota và cấu hình thiết bị.

Ngày 38-40: Điều khiển Remote và RF433

 • Remote TV và máy lạnh: Điều khiển các thiết bị gia dụng bằng Tasmota MQTT.
 • Thiết bị RF433: Điều khiển thiết bị RF433 sử dụng Sonoff RF433 Tasmota MQTT.

Ngày 41-42: Esphome

 • Esphome cơ bản: Cấu hình và sử dụng Esphome để tích hợp các thiết bị tự chế.

Tuần 7: Điều khiển giọng nói và thiết bị an ninh

Ngày 43-44: Điều khiển bằng giọng nói

 • Google Assistant: Kết nối và điều khiển bằng Google Assistant.
 • Amazon Alexa: Kết nối và điều khiển bằng Amazon Alexa.

Ngày 45-46: Tích hợp thiết bị an ninh

 • Camera Wifi: Cấu hình camera IP trong Home Assistant.
 • Loa báo động và nhạc chuông: Tích hợp và cấu hình loa báo động và nhạc chuông zigbee.

Ngày 47-48: Thiết bị an ninh nâng cao

 • Module SIM và Esphome: Nhắn tin và gọi điện bằng Module SIM kết nối Esphome.
 • Camera AI Frigate: Tích hợp hệ thống Camera AI Frigate để nhận dạng đối tượng.

Tuần 8: Tự động hóa và giải pháp lưu trữ

Ngày 49-50: Tự động hóa cơ bản

 • Automation bằng YAML: Tạo các kịch bản tự động hóa cơ bản.
 • Automation bằng GUI: Sử dụng giao diện người dùng để thiết lập tự động hóa.

Ngày 51-52: Node-RED cơ bản

 • Node-RED: Cài đặt và cấu hình Node-RED trong Home Assistant.

Ngày 53-54: Lưu trữ dữ liệu

 • InfluxDB và Grafana: Sử dụng InfluxDB để lưu trữ và Grafana để hiển thị dữ liệu lâu dài.

Ngày 55-56: Backup và khôi phục

 • Giải pháp backup: Thiết lập backup tự động và các phương pháp khôi phục dữ liệu.

Ngày 57-58: Đánh giá và thực hành

 • Tổng kết kiến thức: Đánh giá và ôn tập các kiến thức đã học.
 • Dự án thực hành: Thực hiện một dự án nhà thông minh áp dụng tất cả các kiến thức đã học.

Tổng kết

Lộ trình này được thiết kế để cung cấp cho học viên công nghệ một nền tảng vững chắc và chi tiết về hệ thống nhà thông minh sử dụng Home Assistant. Chia nhỏ từng ngày học cụ thể giúp học viên từng bước nắm bắt và áp dụng kiến thức mà không bị quá tải, đảm bảo họ có thể triển khai và duy trì một hệ thống nhà thông minh mạnh mẽ và linh hoạt.