Matrix Synapse ứng dụng truyền thông thời gian thực và đồng bộ hóa dữ liệu

Matrix Synapse là một máy chủ ứng dụng mã nguồn mở, tuân thủ giao thức Matrix để truyền thông thời gian thực và đồng bộ hóa dữ liệu. Dưới đây là một số chức năng chính của Matrix Synapse: GitHub - element-hq/synapse: Synapse: Matrix homeserver written in Python/Twisted.

 1. Nhắn tin thời gian thực:
 • Cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn trong thời gian thực.
 • Hỗ trợ cả tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện (hình ảnh, video, file).
 1. Truyền thông liên mạng:
 • Cho phép kết nối với các dịch vụ truyền thông khác thông qua các cầu nối (bridges), ví dụ: IRC, Slack, Telegram.
 • Hỗ trợ việc tạo các không gian (rooms) liên mạng, cho phép người dùng từ các nền tảng khác nhau tương tác với nhau.
 1. Bảo mật và quyền riêng tư:
 • Hỗ trợ mã hóa đầu cuối (end-to-end encryption), đảm bảo rằng chỉ có người gửi và người nhận mới có thể đọc được nội dung tin nhắn.
 • Quản lý quyền truy cập vào các không gian, cho phép kiểm soát ai có thể tham gia và xem nội dung.
 1. Đồng bộ hóa dữ liệu:
 • Cho phép đồng bộ hóa tin nhắn và dữ liệu người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau.
 • Hỗ trợ phục hồi dữ liệu từ máy chủ sau khi thiết bị mất kết nối hoặc bị khởi động lại.
 1. Quản lý tài khoản và xác thực:
 • Hỗ trợ đăng ký và đăng nhập người dùng.
 • Tích hợp các cơ chế xác thực khác nhau, bao gồm mật khẩu, xác thực hai yếu tố (2FA), và xác thực bằng các dịch vụ bên ngoài như LDAP, OAuth.
 1. Quản trị và giám sát:
 • Cung cấp các công cụ quản trị để quản lý người dùng, không gian, và máy chủ.
 • Hỗ trợ ghi log và giám sát hoạt động của máy chủ để phát hiện và khắc phục sự cố kịp thời.
 1. Mở rộng và tùy biến:
 • Cho phép tích hợp các plugin và mô-đun mở rộng để thêm các tính năng mới.
 • Cung cấp API mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng và dịch vụ liên quan.

Matrix Synapse được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức, cộng đồng, và cá nhân để xây dựng các hệ thống truyền thông bảo mật và linh hoạt.