Bài 1 : Các thành phần cơ bản của hệ thống mạng

[ Xem video tại đây ] Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ khám phá sâu rộng về các yếu tố cốt lõi tạo nên hệ thống mạng. Bằng cách phân tích hai ví dụ đặc biệt, ta sẽ hiểu được cách thức xây dựng và vận hành mạng ở mức cơ bản.

1. Kết Nối Máy Tính Trực Tiếp: Bắt đầu với việc kết nối trực tiếp giữa hai máy tính thông qua cáp Ethernet. Đây là ví dụ điển hình của một mạng cơ bản, nơi mà sự kết nối và khả năng giao tiếp giữa các máy tính được thiết lập. Chẳng hạn, khi hai máy tính chia sẻ file hoặc truy cập dữ liệu lẫn nhau qua hệ điều hành Windows, chúng ta đã tạo nên một hệ thống mạng đơn giản.

2. Kết Nối Không Dây giữa Thiết Bị Di Động: Tiếp theo, xét đến việc hai điện thoại di động truyền file qua Bluetooth. Dù chỉ bao gồm hai thiết bị, đây cũng là một hệ thống mạng, kết nối qua không dây và cho phép truyền dữ liệu giữa chúng.

Các Thành Phần Chính của Hệ Thống Mạng:

  • Modem: Cầu nối đến internet.
  • Thiết Bị Đầu Cuối: Bao gồm máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh và thiết bị kết nối không dây khác.
  • Router: Kết nối các thiết bị đầu cuối, đồng thời cung cấp kết nối internet.
  • Cáp Truyền Dẫn: Kết nối thiết bị đầu cuối với các thiết bị mạng cao cấp hơn như switch và router.
  • Switch: Tập trung kết nối nhiều máy tính trong một LAN.
  • Switch Backbone: Switch hiệu năng cao, kết nối các switch khác, hệ thống lưu trữ và router ra internet.
  • Hệ Thống Lưu Trữ: Dùng để lưu trữ dữ liệu.
  • Camera và Điện Thoại: Các thiết bị phụ có thể kết nối vào mạng.

Trong một doanh nghiệp, cấu trúc mạng thường phức tạp hơn với nhiều thiết bị hơn. Thiết bị đầu cuối trong cùng một khu vực thường được kết nối vào một switch đầu cuối, và từ đó, kết nối tới một switch backbone có hiệu năng cao hơn, cuối cùng là tới router để truy cập internet.

Khám Phá Chức Năng của Switch và Router:

  • Switch: Cho phép kết nối đơn giản giữa nhiều thiết bị đầu cuối và máy tính. Mỗi switch có thể có từ 4 đến 48 cổng. Khi số lượng máy tính vượt quá số cổng của một switch, ta có thể kết nối chúng lại với nhau.
  • Router: Chia mạng lớn thành nhiều mạng nhỏ hơn, giúp quản lý và định tuyến dữ liệu giữa các mạng con và ra internet một cách hiệu quả.

Kết Luận: Qua bài học này, chúng ta đã đi qua các thành phần cơ bản và không thể thiếu của hệ thống mạng, từ modem, thiết bị đầu cuối, tới router, cáp truyền dẫn, switch và hệ thống lưu trữ. Mỗi thành phần đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới kết nối, truyền dẫn dữ liệu và cung cấp kết nối internet một cách ổn định và hiệu quả.