Bài 11: Chuyển đổi từ Prefix Length thành Subnet Mask

[Xem Video tại đây] Trong việc quản lý và cấu hình mạng, việc hiểu cách chuyển đổi từ độ dài tiền tố (prefix length) sang mặt nạ mạng (subnet mask) là rất quan trọng. Điều này giúp xác định rõ ràng phạm vi mạng và phân biệt giữa địa chỉ mạng và địa chỉ máy chủ trong địa chỉ IP. Dưới đây là cách thức chuyển đổi từ prefix length sang subnet mask.

Bước 1: Xác Định Độ Dài Tiền Tố (Prefix Length)

  • Prefix length là một số thập phân từ 0 đến 32, cho biết số bit 1 ở phần đầu của subnet mask. Ví dụ: prefix length /24 có nghĩa là 24 bit đầu tiên của địa chỉ IP được dùng làm network ID.

Bước 2: Tạo Subnet Mask Từ Prefix Length

  • Để chuyển đổi, bạn đặt giá trị bit 1 cho số bit tương ứng với prefix length, và phần còn lại là bit 0. Ví dụ: prefix length /24 sẽ có subnet mask là 11111111.11111111.11111111.00000000 trong dạng nhị phân.

Bước 3: Chuyển Đổi Nhị Phân Sang Dạng Thập Phân

  • Chia subnet mask 32-bit thành 4 octet (mỗi octet gồm 8 bit). Chuyển đổi từng octet từ nhị phân sang thập phân để tạo ra subnet mask cuối cùng. Ví dụ, dãy nhị phân 11111111.11111111.11111111.00000000 được chuyển đổi thành 255.255.255.0.

Ví Dụ Áp Dụng

  • Ví Dụ 1: Địa chỉ IP là 192.168.1.1 với prefix length là /24.
    • Subnet Mask tương ứng: 255.255.255.0 (24 bit đầu là 1, biểu diễn như 11111111.11111111.11111111.00000000).
  • Ví Dụ 2: Địa chỉ IP trong phạm vi từ 192.168.1.1 đến 192.168.1.25 với prefix length là /25.
    • Subnet Mask tương ứng: 255.255.255.128 (25 bit đầu là 1, biểu diễn như 11111111.11111111.11111111.10000000).

Tổng Kết

Chuyển đổi từ độ dài tiền tố sang subnet mask là một quá trình cơ bản nhưng quan trọng trong quản lý mạng. Việc này không chỉ giúp xác định rõ ràng phạm vi của từng phân đoạn mạng mà còn là nền tảng cho việc phân chia và quản lý địa chỉ IP một cách hiệu quả. Đối với người quản trị mạng, việc nắm vững cách thức này là bước đầu tiên để cấu hình và tối ưu hóa cấu trúc mạng.