Bài 13.0: Nguyên tắc chia một mạng lớn thành nhiều lớp mạng nhỏ

[Xem Video tại đây] Phân chia một mạng lớn thành các subnet nhỏ là một kỹ thuật quan trọng trong quản lý và tổ chức hệ thống mạng. Việc này không chỉ giúp tối ưu hóa việc sử dụng địa chỉ IP mà còn cải thiện hiệu suất mạng và tăng cường bảo mật. Dưới đây là nguyên tắc và quy trình cụ thể để thực hiện việc này.

1. Quan Sát Đặc Điểm của Mạng Ban Đầu:

  • Đầu tiên, xem xét và hiểu rõ cấu trúc và đặc điểm của mạng ban đầu, chẳng hạn như lớp mạng và địa chỉ IP của nó.

2. Gom Nhóm Địa Chỉ IP:

  • Căn cứ vào đặc điểm chung, chia mạng lớn thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm tập trung vào một mục tiêu cụ thể hoặc một khu vực cụ thể trong tổ chức.

3. Xác Định Địa Chỉ Mạng Đại Diện:

  • Mỗi subnet nhỏ sẽ có một địa chỉ mạng đại diện, với phần host ID được đặt thành 0, định danh cho cả subnet.

4. Sử Dụng Địa Chỉ IP Đầu Tiên Làm Đại Diện:

  • Địa chỉ IP đầu tiên trong phạm vi subnet được chọn làm địa chỉ mạng của subnet đó.

5. Tiếp Tục Phân Chia Subnet:

  • Mỗi subnet sau khi đã được tạo ra, nếu cần, có thể được chia nhỏ hơn nữa tùy theo yêu cầu quản lý và tổ chức mạng.

6. Tính Toán Số Lượng Địa Chỉ IP:

  • Sử dụng công thức 2�2n để tính toán số lượng địa chỉ IP có thể có, nơi n là số bit phần host còn lại sau khi phân chia subnet.

7. Áp Dụng Địa Chỉ Mạng và Host:

  • Phân biệt rõ ràng giữa địa chỉ mạng (với host ID là 0) và địa chỉ broadcast của subnet (với tất cả host ID là 1).

8. Chọn Subnet Phù Hợp:

  • Lựa chọn kích thước subnet phù hợp với số lượng thiết bị và yêu cầu mạng để đảm bảo hiệu quả và tính linh hoạt.

9. Áp Dụng Quy Tắc Địa Chỉ IP:

  • Gán địa chỉ IP cho các thiết bị trong mỗi subnet dựa trên cấu trúc và quy định đã xác định.

Phân chia mạng lớn thành các subnet nhỏ giúp quản lý dễ dàng hơn, tăng cường bảo mật, giảm nghẽn mạng và tối ưu hóa việc sử dụng địa chỉ IP. Quy trình này đòi hỏi kế hoạch cẩn thận và hiểu biết sâu sắc về cấu trúc mạng để đảm bảo rằng mạng được tổ chức một cách logic và hiệu quả.