Bài 13.1: Số lượng mạng con Subnet và địa chỉ IP sau khi chia nhỏ lớp mạng

[Xem Video tại đây] Phân chia mạng IP lớn thành các subnet nhỏ hơn là một kỹ thuật quản lý mạng cơ bản và quan trọng. Cách thức này giúp tăng cường bảo mật, cải thiện hiệu suất mạng, và tối ưu hóa việc sử dụng địa chỉ IP. Dưới đây là quá trình cụ thể và ví dụ về cách chia một lớp mạng 192.168.1.0/24 thành các subnet nhỏ hơn.

Ví Dụ Minh Họa:

 • Mạng Ban Đầu: 192.168.1.0/24

1. Chia thành 2 Subnet (/25):

 • Số lượng Subnet: 2
 • Số lượng Địa Chỉ IP/Subnet: 128 (126 địa chỉ sử dụng được)
 • Subnet Mask: 255.255.255.128 (/25)

2. Chia thành 4 Subnet (/26):

 • Số lượng Subnet: 4
 • Số lượng Địa Chỉ IP/Subnet: 64 (62 địa chỉ sử dụng được)
 • Subnet Mask: 255.255.255.192 (/26)

3. Chia thành 8 Subnet (/27):

 • Số lượng Subnet: 8
 • Số lượng Địa Chỉ IP/Subnet: 32 (30 địa chỉ sử dụng được)
 • Subnet Mask: 255.255.255.224 (/27)

4. Chia thành 16 Subnet (/28):

 • Số lượng Subnet: 16
 • Số lượng Địa Chỉ IP/Subnet: 16 (14 địa chỉ sử dụng được)
 • Subnet Mask: 255.255.255.240 (/28)

Cách Tính:

Để tính số lượng subnet và số lượng địa chỉ IP có thể sử dụng trong mỗi subnet, chúng ta sử dụng công thức:

 • Số lượng Subnet: 2(�−�)2(n−m)
 • Số lượng Địa Chỉ IP/Subnet: 2(32−�)2(32−n)

trong đó �n là độ dài tiền tố mới sau khi phân chia subnet, và �m là độ dài tiền tố ban đầu của mạng.

Lưu Ý:

 • Mỗi subnet sẽ có một địa chỉ mạng và một địa chỉ broadcast, vì vậy số địa chỉ IP sử dụng được cho mỗi thiết bị sẽ ít hơn 2 địa chỉ so với tổng số địa chỉ trong mỗi subnet.
 • Địa chỉ mạng đại diện cho subnet và địa chỉ broadcast được sử dụng để gửi thông tin đến tất cả các thiết bị trong subnet đó.

bai_13

Quá trình phân chia subnet cung cấp cho người quản trị mạng khả năng tinh chỉnh mạng theo nhu cầu sử dụng và yêu cầu về bảo mật. Nắm vững cách thức và công thức tính toán này giúp chúng ta quản lý và cấu hình mạng một cách linh hoạt và hiệu quả.