Bài 14: Phân biệt địa chỉ Public IP và Private IP

[Xem Video tại đây] Trong mạng máy tính, việc sử dụng địa chỉ IP (Internet Protocol Address) đóng vai trò quan trọng trong việc định danh và kết nối các thiết bị. Có hai loại địa chỉ IP chính: Public IP và Private IP, mỗi loại đều có chức năng và ứng dụng riêng biệt.

Địa Chỉ Public IP:

  • Định Danh Trên Internet: Địa chỉ Public IP được sử dụng để định danh các thiết bị trên mạng Internet toàn cầu, cho phép giao tiếp trực tiếp với các thiết bị khác trên Internet.
  • Duy Nhất và Cố Định: Mỗi địa chỉ Public IP là duy nhất trên Internet và thường không thay đổi (trừ khi có thay đổi về nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc cấu hình mạng).
  • Thuê Bao Từ ISP: Địa chỉ Public IP thường được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và có thể phải trả phí sử dụng.

Địa Chỉ Private IP:

  • Sử Dụng Trong Mạng Nội Bộ: Địa chỉ Private IP được sử dụng cho mạng nội bộ, như mạng LAN, không truy cập trực tiếp được Internet mà không qua NAT.
  • Phạm Vi Đặc Biệt: Có các phạm vi địa chỉ IP được dành riêng cho mục đích sử dụng nội bộ, bao gồm các dải địa chỉ 10.x.x.x, 172.16.x.x đến 172.31.x.x, và 192.168.x.x.
  • Tự Cấu Hình: Các địa chỉ này có thể được tự cấu hình bởi người quản trị mạng mà không cần thông qua ISP và không gây xung đột địa chỉ trên Internet.

Kỹ Thuật NAT (Network Address Translation):

  • Kết Nối Mạng Nội Bộ với Internet: NAT cho phép các thiết bị sử dụng địa chỉ Private IP kết nối với Internet thông qua một địa chỉ Public IP duy nhất hoặc một số ít địa chỉ Public IP.
  • Tiết Kiệm Địa Chỉ IP và Tăng Cường Bảo Mật: NAT không chỉ giúp tiết kiệm số lượng địa chỉ IP Public cần thiết mà còn tạo ra một lớp bảo mật tự nhiên, ngăn các thiết bị ngoại vi truy cập trực tiếp vào mạng nội bộ.

Tóm Lược:

  • Địa Chỉ Public IP cho phép thiết bị giao tiếp toàn cầu và đòi hỏi sự quản lý cẩn thận để đảm bảo tính duy nhất và bảo mật.
  • Địa Chỉ Private IP tối ưu cho mạng nội bộ, cung cấp khả năng quản lý linh hoạt và hiệu quả cho người quản trị mạng.

Sự hiểu biết về cách thức hoạt động và cách sử dụng địa chỉ Public IP và Private IP là cơ sở để xây dựng và quản lý mạng một cách an toàn và hiệu quả.