Bài 19: Cấp IP cố định cho thiết bị bằng DHCP Server

[Xem Video tại đây] Trong môi trường mạng, việc cấp địa chỉ IP cố định cho các thiết bị nhất định như máy in, camera IP, hoặc các thiết bị IoT, là rất quan trọng để đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng quản lý. Sử dụng DHCP Server để cấp IP cố định là một giải pháp hiệu quả, đặc biệt với các thiết bị không hỗ trợ cấu hình IP thủ công. Dưới đây là cách thực hiện.

1. Tại Sao Cần Cấp IP Cố Định?

 • Đảm bảo các thiết bị quan trọng luôn có cùng địa chỉ IP để dễ dàng truy cập và quản lý.
 • Giảm nguy cơ xung đột IP trong mạng.
 • Đặc biệt hữu ích cho các thiết bị cung cấp dịch vụ mạng như máy in mạng hoặc server.

2. Cấu Hình DHCP Server:

a. Xác Định Địa Chỉ MAC của Thiết Bị:

 • Mỗi thiết bị trên mạng có một địa chỉ MAC duy nhất. Địa chỉ MAC này sẽ được sử dụng để cấp phát IP cố định từ DHCP Server.

b. Tạo DHCP Reservation:

 • Trên DHCP Server, tạo một reservation (đặt chỗ) cho thiết bị, liên kết địa chỉ MAC của thiết bị với địa chỉ IP mà bạn muốn cấp phát cố định.
 • Điều này đảm bảo rằng mỗi khi thiết bị yêu cầu một địa chỉ IP, DHCP Server sẽ luôn cấp phát địa chỉ IP đã được định trước cho thiết bị đó.

3. Cấu Hình DHCP Reservation:

 • Ví Dụ Cấu Hình Trên Router Cisco:
  1. Khai Báo DHCP Pool: Tạo một DHCP pool với tên đặc biệt, ví dụ như “Printer” hoặc “IPCamera”.

Copy code

ip dhcp pool Printer
 1. Chỉ Định Địa Chỉ IP Cố Định và Mặt Nạ Mạng:

Copy code

host 10.0.0.1 255.255.255.0
 1. Liên Kết Địa Chỉ MAC của Thiết Bị:

Copy code

client-identifier 01xx.xxxx.xxxx.xx
* Thay `xx.xxxx.xxxx.xx` bằng địa chỉ MAC thực của thiết bị.
 1. Cấp Địa Chỉ Gateway và DNS (nếu cần):

arduinoCopy code

default-router 10.0.0.254
dns-server 8.8.8.8
 1. Đặt Thời Gian Thuê:
  * Để đặt IP vĩnh viễn, bạn có thể đặt thời gian thuê là vô hạn hoặc một khoảng thời gian cụ thể rất dài.

4. Lưu Ý Khi Cấu Hình:

 • Mỗi thiết bị chỉ nên có một reservation duy nhất trên DHCP Server.
 • Đảm bảo rằng không có hai reservation nào trùng lặp địa chỉ IP trong cùng một mạng.
 • Khi cấp IP cố định cho một thiết bị, đảm bảo rằng dải IP này không được DHCP Server cấp phát tự động cho các thiết bị khác.

Kết Luận:

Cấp IP cố định qua DHCP Server không chỉ giúp quản lý mạng trở nên dễ dàng hơn mà còn tăng cường sự ổn định và bảo mật cho mạng. Phương pháp này đặc biệt hữu ích trong môi trường mạng có nhiều thiết bị và cần sự linh hoạt trong quản lý địa chỉ IP.