Bài 2 : Giới thiệu mô hình TCP/IP

[ Bạn xem Video tại đây ] Trong bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhìn sâu vào mô hình TCP/IP, một tiêu chuẩn quan trọng trong lĩnh vực mạng máy tính. Mô hình này, cùng với mô hình OSI, là hai mô hình chuẩn hóa chính giúp hiểu rõ cách thức hoạt động của internet và mạng máy tính. Khác biệt với mô hình OSI 7 lớp, mô hình TCP/IP được cấu trúc dựa trên 4 lớp chính: Application, Transport, Internet, và Network Access.

Lớp Application: Tại đỉnh của mô hình, lớp Application tập trung vào các ứng dụng và dịch vụ mạng mà người dùng cuối tương tác trực tiếp, bao gồm trình duyệt web, email, FTP, SSH, và DNS. Lớp này tương đương với ba lớp cuối cùng của mô hình OSI (Application, Presentation, Session), nhưng được tổng hợp thành một để đơn giản hóa.

Lớp Internet: Đây là lớp trung tâm quản lý định tuyến và địa chỉ IP, là nơi hoạt động của giao thức IP. Nó định tuyến dữ liệu qua mạng bằng cách sử dụng địa chỉ IP, đảm bảo dữ liệu được gửi đến đúng địa điểm trên mạng.

Lớp Transport: Lớp này quản lý việc truyền dữ liệu giữa các thiết bị đầu cuối, nơi TCP và UDP đóng vai trò chính. TCP cung cấp một kênh truyền đáng tin cậy, đảm bảo dữ liệu được gửi mà không bị mất mát hoặc hỏng hóc, trong khi UDP cho phép truyền dữ liệu nhanh chóng mà không cần xác nhận, phù hợp với các ứng dụng cần tốc độ nhưng có thể chấp nhận mất mát dữ liệu.

Lớp Network Access: Lớp cơ sở của mô hình, nơi xử lý việc truyền tải dữ liệu qua các phương tiện vật lý như Ethernet hay Wi-Fi. Lớp này đảm bảo rằng dữ liệu có thể di chuyển giữa các nút trên mạng một cách hiệu quả.

Mặc dù mô hình TCP/IP đã trở thành nền tảng cho việc phát triển thiết bị mạng, mô hình OSI vẫn được sử dụng rộng rãi trong giáo dục và phân tích sự cố hệ thống mạng. Mô hình OSI cung cấp một cấu trúc chi tiết hơn với 7 lớp, giúp dễ dàng hơn trong việc phân tích và hiểu các vấn đề mạng.
moHinhTCP

Tổng Kết: Mô hình TCP/IP, với cấu trúc 4 lớp của mình, là một công cụ thiết yếu trong việc phát triển và hiểu biết hệ thống mạng. Tuy nhiên, khi nói đến việc giáo dục và giải quyết vấn đề, mô hình OSI với 7 phân lớp của mình lại thường xuyên được ưu tiên sử dụng để đạt được sự hiểu biết sâu sắc và chi tiết hơn về các hoạt động mạng.