Bài 4 : Tham số Port nguồn và Port đích trong UDP và TCP

[ Xem Video tại đây] Trong lĩnh vực mạng máy tính, việc sử dụng port nguồn và port đích là một phần không thể thiếu trong giao thức TCP (Transmission Control Protocol) và UDP (User Datagram Protocol). Với kích thước 16 bit, cả hai trường này chứa trong header của mỗi giao thức, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xác định đích đến và nguồn gốc của dữ liệu truyền đi trong mạng.

Vai Trò và Cách Hoạt Động:

  • Định Danh Dịch Vụ và Phiên Làm Việc: Port nguồn và port đích giúp xác định dịch vụ hoặc ứng dụng đích mà gói tin đang cố gắng truy cập, cũng như phiên làm việc hoặc ứng dụng trên thiết bị gửi. Điều này cho phép phân biệt và quản lý lưu lượng mạng cho các dịch vụ khác nhau trên cùng một thiết bị.
  • Ứng Dụng Cụ Thể: Khi một trình duyệt web yêu cầu trang từ một máy chủ, port đích thường được đặt là 80 (dịch vụ web HTTP) hoặc 443 (HTTPS). Trong trường hợp truyền file qua FTP, port đích là 21. Port nguồn thường được chọn một cách ngẫu nhiên từ dãy số có sẵn (1024-65535) trên thiết bị gửi để xác định phiên làm việc cụ thể.
  • Định Tuyến và Xử Lý Gói Tin: Cặp port nguồn và port đích giúp hệ điều hành trên thiết bị nhận xác định được ứng dụng hoặc dịch vụ cụ thể nào nên xử lý gói tin nhận được. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu được chuyển đến đúng ứng dụng và xử lý một cách chính xác.
  • Bộ Giá Trị Port Được Quy Định: Các port đích thường được quy định trước cho các dịch vụ cụ thể, như port 80 cho HTTP, port 443 cho HTTPS, port 21 cho FTP, và port 53 cho DNS. Các port này được gọi là “well-known ports” và đã được quy ước chung trong cộng đồng mạng.
  • Phân Biệt Các Phiên Làm Việc: Sử dụng số port nguồn ngẫu nhiên giúp phân biệt các phiên làm việc trên một thiết bị, cho phép nhiều ứng dụng hoặc dịch vụ sử dụng mạng đồng thời mà không bị xung đột.

Kết Luận:

Port nguồn và port đích trong giao thức TCP và UDP đóng một vai trò không thể thiếu trong quá trình truyền thông dữ liệu trên mạng. Chúng giúp định danh chính xác các dịch vụ và phiên làm việc, đảm bảo rằng dữ liệu được gửi và nhận một cách chính xác và đến đúng đích. Hiểu rõ cách sử dụng và ý nghĩa của các port này là cơ bản nhưng quan trọng đối với bất