Bài 5: Tổng quan về công nghệ Ethernet trong hệ thống mạng LAN

[Xem Video tại đây] Ethernet không chỉ là một công nghệ mạng phổ biến nhất trong các mạng LAN mà còn là yếu tố quyết định giúp mạng LAN phát triển mạnh mẽ từ khi ra đời cho đến nay. Sự ra đời của Ethernet đã đánh dấu một bước ngoặt, thay thế các công nghệ trước đó như Token Ring và Token Bus, bằng một phương thức hiệu quả và dễ triển khai hơn cho việc kết nối và trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trong một mạng cục bộ.

Đặc Điểm và Hoạt Động của Ethernet:

  • Khái Niệm Mạng LAN: Mạng LAN (Local Area Network) là một mạng cục bộ nơi các thiết bị được kết nối với nhau trực tiếp hoặc thông qua các thiết bị chuyển mạch, như switch hoặc hub, sử dụng công nghệ Ethernet. Một mạng LAN đơn giản có thể là hai máy tính kết nối với nhau qua cáp Ethernet.
  • Mở Rộng Mạng LAN: Mạng LAN không giới hạn ở một kết nối đơn lẻ; chúng có thể mở rộng để bao gồm hàng trăm thiết bị, thậm chí là kết nối các mạng LAN nhỏ hơn thông qua router, tạo nên một mạng LAN lớn hoặc mạng LAN văn phòng lớn.
  • Địa Chỉ MAC: Một trong những yếu tố quan trọng nhất của Ethernet là việc sử dụng địa chỉ MAC (Media Access Control) để định danh mỗi thiết bị trong mạng. Địa chỉ MAC là một địa chỉ vật lý 48-bit, duy nhất cho mỗi thiết bị và không thể thay đổi, được dùng để xác định nguồn và đích của dữ liệu truyền trong mạng.
  • Khung Dữ Liệu Ethernet: Khi dữ liệu được truyền trong mạng LAN sử dụng Ethernet, nó được đóng gói vào trong một “khung” dữ liệu. Mỗi khung bao gồm địa chỉ MAC nguồn, địa chỉ MAC đích, dữ liệu, và một trường kiểm tra lỗi. Điều này giúp đảm bảo dữ liệu được gửi một cách chính xác và đến đúng thiết bị đích.
  • NIC - Network Interface Card: Mỗi thiết bị kết nối với mạng LAN cần có một NIC, hay còn gọi là card mạng, với một địa chỉ MAC duy nhất. Địa chỉ này giúp xác định thiết bị trong mạng và là cơ sở để truyền dữ liệu.

Tầm Quan Trọng của Ethernet:

Công nghệ Ethernet đã và đang đóng một vai trò không thể thiếu trong việc xây dựng và duy trì mạng LAN. Sự đơn giản, hiệu quả và tính linh hoạt của Ethernet giúp nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho hầu hết các cài đặt mạng LAN, từ những mạng nhỏ trong gia đình đến những mạng văn phòng lớn. Hiểu biết về Ethernet cung cấp nền tảng vững chắc cho việc thiết kế, triển khai, và quản lý mạng LAN, từ đó tối ưu hóa giao tiếp và truyền dữ liệu giữa các thiết bị mạng.