Bài học 1 : Các lệnh cơ bản và thủ thuật khi gõ lệnh trong Linux

[Xem Video tại đây]

Giới thiệu

Linux Ubuntu là một trong những hệ điều hành mã nguồn mở phổ biến nhất dành cho máy tính, được biết đến với sự an toàn, ổn định và miễn phí. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng các lệnh cơ bản và thủ thuật giúp bạn làm quen và sử dụng hiệu quả hơn với hệ điều hành này.

Các lệnh cơ bản

 1. cd (Change Directory): Dùng để thay đổi thư mục hiện hành.
 • Ví dụ: cd Documents sẽ di chuyển bạn đến thư mục Documents.
 1. ls (List): Hiển thị danh sách các file và thư mục trong thư mục hiện hành.
 • Ví dụ: ls hiển thị danh sách, ls -l hiển thị danh sách kèm theo chi tiết như quyền truy cập, người sở hữu, kích thước.
 1. mkdir (Make Directory): Tạo một thư mục mới.
 • Ví dụ: mkdir NewFolder sẽ tạo một thư mục mới có tên là NewFolder.
 1. rm (Remove): Xóa file hoặc thư mục.
 • Ví dụ: rm file.txt xóa file.txt, rm -r FolderName xóa thư mục FolderName và tất cả nội dung bên trong.

Thủ thuật cơ bản

 1. Sử dụng Tab để hoàn thành tự động: Khi bạn bắt đầu gõ tên lệnh, tên file, hoặc thư mục, bạn có thể nhấn Tab để tự động hoàn thành tên. Nếu có nhiều lựa chọn, nhấn Tab hai lần sẽ hiển thị các lựa chọn đó.
 2. Lịch sử lệnh: Sử dụng lệnh history để xem các lệnh đã gõ trước đó. Bạn cũng có thể sử dụng phím mũi tên lên () và xuống () để duyệt qua lịch sử lệnh.
 3. Redirection:
 • > dùng để chuyển hướng output của lệnh vào một file. Ví dụ: ls > files.txt sẽ lưu danh sách file vào files.txt.
 • >> dùng để thêm output vào cuối file mà không xóa nội dung cũ. Ví dụ: ls >> files.txt sẽ thêm danh sách file vào cuối files.txt.
 • | (pipe) dùng để chuyển output của lệnh này làm input cho lệnh khác. Ví dụ: ls | grep Document sẽ hiển thị các file hoặc thư mục có chứa từ “Document”.

Kết luận

Sử dụng Linux Ubuntu không chỉ giới hạn ở việc hiểu và sử dụng các lệnh cơ bản. Để tăng hiệu suất và hiểu biết về hệ điều hành này, bạn cần thực hành thường xuyên và tìm hiểu sâu hơn về các lệnh và thủ thuật khác. Hy vọng hướng dẫn này giúp bạn có cái nhìn ban đầu và bắt đầu con đường khám phá Linux Ubuntu.