Bài học 8 : Nén, giải nén, gom, bung file và thư mục

Việc nén và giải nén file là cực kỳ quan trọng trong quản lý file, giúp tiết kiệm không gian lưu trữ và dễ dàng chia sẻ qua mạng. tarzip là hai công cụ phổ biến nhất trong Linux để thực hiện các tác vụ này.

Sử Dụng Lệnh tar

Lệnh tar (tape archive) thường được sử dụng để gộp nhiều file vào một file lưu trữ (archive) và/hoặc nén chúng.

 • Tạo lưu trữ (không nén):
tar -cvf ten_luu_tru.tar /duong/dan/to/thu/muc

c tạo mới, v hiển thị tiến trình, f chỉ định tên file lưu trữ.

 • Nén lưu trữ:
  • Sử dụng gzip:
tar -czvf ten_luu_tru.tar.gz /duong/dan/to/thu/muc
 • Sử dụng bzip2:
tar -cjvf ten_luu_tru.tar.bz2 /duong/dan/to/thu/muc

zcho gzip,j` cho bzip2.

 • Giải nén lưu trữ:
  • Gzip:
tar -xzvf ten_luu_tru.tar.gz
 • Bzip2:
tar -xjvf ten_luu_tru.tar.bz2
 • Xem nội dung lưu trữ (không giải nén):
tar -tf ten_luu_tru.tar

Sử Dụng Lệnh zipunzip

zip là một công cụ khác để nén file và thư mục, cung cấp tính năng nén và lưu trữ trong cùng một bước.

 • Nén thư mục:
zip -r ten_luu_tru.zip /duong/dan/to/thu/muc

r đệ quy qua thư mục.

 • Giải nén file zip:
unzip ten_luu_tru.zip
 • Xem nội dung file zip (không giải nén):
unzip -l ten_luu_tru.zip

Kết Luận

Việc biết cách sử dụng các lệnh tarzip để nén và giải nén file là kỹ năng cơ bản nhưng quan trọng trong quản lý hệ thống và dữ liệu. tar thích hợp cho việc lưu trữ và nén file với tỷ lệ nén cao, trong khi zip là lựa chọn phổ biến cho việc nén và chia sẻ file dễ dàng giữa các hệ điều hành khác nhau. Sự hiểu biết về các tùy chọn và cách sử dụng của từng công cụ sẽ giúp bạn lựa chọn phương pháp phù hợp cho nhu cầu cụ thể của mình.